Kadeti: MBK Karlovka - BKM SPU Nitra

Dátum podujatia:
29.04.2018
o 10:30
dohrávka
MBK Karlovka
.
BKM SPU Nitra B

dohrávka zo 17.3.