Minibasket Centrum

KOORDINÁTOR:
Peter Ivanovič
Telefón:
0903/670 088
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk

 

 

Rozvrh tréningov 

    MIINBASKET POHYBOVÉ A LOPTOVÉ HRY  MIESTO TRÉNER
Utorok     14:00- 15:00  ZŠ- 1. a 2. ročník Dubová  Martin Madaj

0940/258017

Streda      14:00-15:00 ZŠ - Dubová
3. a 4. ročník
Martin Madaj

0940/258017

 Utorok     15:00- 16:00 ZŠ Mudroňova 1. - 4. ročník Martin Madaj

0940/258017