2% z daní na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu MBK Karlovka Bratislava
15. februára 2015

Mestský basketbalový klub Karlovka má možnosť v spolupráci so Športovým klubom GABBO Senec (ktorý je v zozname prijímateľov 2% z dane za rok 2014), získať vďaka vašej pomoci financie na rozvoj nášho klubu MBK Karlovka.

Každý občan - fyzická osoba (FO), alebo firma - právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2014 v prospech MBK Karlovka (oficiálne sú venované Športovému Klubu GABBO Senec, ktorý nám následne peniaze prevedie na základe preukázania potvrdenia z daňového úradu.

POSTUP Informácie daruj 2% z dane pre MBK Karlovka

VYHLÁSENIE Formulár vyhlásenie 2% dane MBK KARLOVKA

 Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:
• 31. marec 2014 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
• 30. apríl 2014 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).
Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí MBK Karlovka.

Sľubujeme, že s finančnými prostriedkami naložíme efektívnejšie, transparentnejšie a užitočnejšie ako by mali ostať v štátnom rozpočte.