Prípravka ZŠ Veternicová

Na ZŠ Veternicová ešte nemáme dohodnutý presný termín prípraviek. Pravdepodobný termín budú štvrtky od 16:00 hod.
 

KOORDINÁTOR:

Martin Hrebičík

Telefón:

0904/029455

Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk