Prípravka ZŠ Veternicová

ŠTVRTOK 16:00

KOORDINÁTOR:

Adam Korfanta

Telefón:

0903/670 088

Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk