Prípravka ZŠ Tilgnerova

PIATOK 14:30

KOORDINÁTOR:

Veronika Dulová
Telefón:
0907/456 806
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk