Prípravka ZŠ Tilgnerova

Streda: od 14:00 hod.

KOORDINÁTOR:

Martin Hrebičík
Telefón:
0904/029455
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk