O klube

Hurá do Karlovky

Názov:

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka  (MBK Karlovka Bratislava )

Sídlo a sekretariát klubu:

Furdekova 16, 851 04 Bratislava ( II. Poschodie, č. Dverí 213 )

História:

Mládežnícky Basketbalový Klub Karlovka Bratislava (MBK Karlovka) bol založený rodičmi hráčov, ktorí fungovali ako jedna z prípraviek klubu AŠK Inter Bratislava vo štvrti Karlova Ves v roku 2003. Po rozhodnutí vedenia Interu ďalej neorganizovať a nefinancovať túto mládežnícku prípravku, sa iniciatívy chopili rodičia dotknutých hráčov, najmä pán Ján Kubo a Pavol Dulovič a s podporou zvyšných rodičov a vtedajších trénerov Mareka Bulíka a Zuzany Veľasovej založili občianske združenie MBK Karlovka Bratislava, ktoré pokračovalo ďalej v už rozbehnutej práci, ale už samostatne, nie pod hlavičkou klubu z Pasienkov.

Vedenie klubu:

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava riadi skupina dobrovoľníkov z radov rodičov, trénerov a sympatizantov klubu, basketbalových i mimobasketbalových nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, vytvárajú, riadia a rozvíjajú komunitné a športové smerovanie MBK Karlovka. Kto nás manažuje.

Tréneri:

Priezvisko Meno Tímy Kontakt
Ivanovič Peter asistent trénera Muži "A", tréner muži "B", tréner Minibasket peter.ivanovic@mbkkarlovka.sk
Mikletič Marek kondičný tréner Muži "A" marek.mikletic@mbkkarlovka.sk
Zambová Denisa tréner Starší žiaci, tréner Mladší mini, tréner Minibasket denisa.zambova@mbkkarlovka.sk
+ 903 740 126
Tománek Ľubor asistent trénera Starší žiaci, metodik klubu  
Nemček Marián tréner Mladší žiaci, tréner Minibasket marian.nemcek@mbkkarlovka.sk
+ 904 138 274
Rebrošová Gabika tréner Žiaci,tréner Minibasket gabika.grebrosova@mbkkarlovka.sk
Bečarik Robo tréner Minibasket robo.bečarik@mbkkarlovka.sk
+ 915 326 430
Kožár Michal tréner Minibasket michal.kozar@gmbkkarlovka.sk
Kubala František tréner Minibasket fero.kubala@mbkkarlovka.sk
Levičanin Sára tréner Minibasket sara.levicanin@gmail.com
Mackovičová Martina tréner Minibasket martina.mackovicova@mbkkarlovka.sk
Mižák Jozef tréner MBL Muži Multychuys jozef.mizak@mbkkarlovka.sk
Mižák Michal tréner MBL Muži Multychuys michal.mizak@mbkkarlovka.sk
Páleniková Marta tréner Minibasket marta.palenikova@mbkkarlovka.sk
+ 903 185 769
Ribanský Marek tréner Minibasket marek.ribansky@mbkkarlovka.sk
+ 949 507 484

Viac o klube:

Na stiahnutie