O klube

Hurá do Karlovky

Názov:

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka  (MBK Karlovka Bratislava )

Sídlo a sekretariát klubu:

Furdekova 16, 851 04 Bratislava ( II. Poschodie, č. Dverí 213 )

História:

Mládežnícky Basketbalový Klub Karlovka Bratislava (MBK Karlovka) bol založený rodičmi hráčov, ktorí fungovali ako jedna z prípraviek klubu AŠK Inter Bratislava vo štvrti Karlova Ves v roku 2003. Po rozhodnutí vedenia Interu ďalej neorganizovať a nefinancovať túto mládežnícku prípravku, sa iniciatívy chopili rodičia dotknutých hráčov, najmä pán Ján Kubo a Pavol Dulovič a s podporou zvyšných rodičov a vtedajších trénerov Mareka Bulíka a Zuzany Veľasovej založili občianske združenie MBK Karlovka Bratislava, ktoré pokračovalo ďalej v už rozbehnutej práci, ale už samostatne, nie pod hlavičkou klubu z Pasienkov.

Vedenie klubu:

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava riadi skupina dobrovoľníkov z radov rodičov, trénerov a sympatizantov klubu, basketbalových i mimobasketbalových nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, vytvárajú, riadia a rozvíjajú komunitné a športové smerovanie MBK Karlovka. Kto nás manažuje.

Tréneri:

viac o tréneroch TU

Viac o klube:

Na stiahnutie