Sponzori mládeže

ROK 2023

Bratislavský samosprávny kraj

Projekty na podporu činnosti klubu MBK Karlovka. V roku 2023 nás BSK podporilo dvoma dotáciami v celkovej čiastke 4.500,-€ .

  1. Projekt na podporu tréningovej činnosti Mládežníckeho basketbalového klubu v celkovej čiastke: 3.500,-€
  2.  Projekt na športové pomôcky a nákup dresov pre náš klub MBK Karlovka v celkovej čiastke 1.000,-€

ĎAKUJEME!!!

NADÁCIA SPP

Projekt nadácie SPP v programe 3. kolo "Program podpory partnerstiev 2023" sumu 3.700,-€ sme využili na spolu financovanie letného sústredenia v Liptovskej Osade v auguste, kde sa zúčastnilo 50 detí!!!

MIMORIADNA DOTÁCIA STAROSTKY MČ KARLOVA VES

Mestská časť Karlova Ves nám poskytla dotáciu 500,- € na prípravu družstva U-15 starších žiakov, ktorí sa prebojovali na finálový turnaj"Majstrovstvá Slovenska U-15 starších žiakov"!

ĎAKUJEME

ROK 2022

Projekty na činnosť MBK Karlovka boli realizované finančnou podporou M.Č. Karlova Ves. Mestská časť nám poskytla príspevok vo výške 5.476,06-€. prostriedky boli výlučne použité na prenájom telocvične na ZŠ Dubčeka,a ZŠ Veternicová.

Mestská časť nám v priebehu roka 2022 prispela sumou  500,-€ na organizáciu Majstrovstiev Slovenska v kategórií U-13 chlapci.

Mestská časť za podpory kluby MBK Karlovka zrekonštruovala vonkajšie basketbalové ihriská. Mestská časť prispela na organizáciu otváracieho turnaja a maľovanie čiar na ihrisku sumou: 1.100,-€.

V roku 2022 nám na činnosť nášho Mládežníckeho basketbalového klubu výrazne prispel aj Bratislavský samosprávny kraj a to sumou 4.000,-€.

Rok 2021 / sezóna 2020/21

Projekty na činnosť MBK Karlovka boli realizované finančnou podporou M.Č. Karlova Ves. Mestská časť nám poskytla príspevok vo výške 7.000,-€. prostriedky boli výlučne použité na prenájom telocvične na ZŠ Dubčeka.

Rok 2020 /sezóna 2019/20

Projekty na činnosť MBK Karlovka boli realizované finančnou podporou M.Č. Karlova Ves.

SPP nadácia príspevok 1.000,-€ na loptové hry - prípravky

 Stály podporovateľ:

Karloveský športový klub,  Janotova 12, 841 05 Bratislava – Karlova Ves

www.ksk.sk 

Sponzori:

Sezóna 2017/18

ProveSport s.r.o. suma 600 €
SENKOVIC, s.r.o. suma 200 €
ScheeMa s.r.o. suma 100 €
Coremark s.r.o. suma 170 €
Hratex, s.r.o. suma 440 €
Mgr. Katarína Lepiešová suma 400 €
Spolu 1910 €

Prostriedky boli použité na úhradu:

16.11.2017 1531,80 € ZŠ Karloveská 61: energie 2017/18 1.spl.
16.11.2017 75,05 € ZŠ Majerníkova 62: nájom vikendy 10/2017
16.11.2017 152 € ZŠ Majerníkova 62: energie vikendy 10/2017
23.10.2017 264,65 € ZŠ Majerníkova 62: najom vikendy 8/2017
Spolu 2023,50 €  

Sezóna 2016/17

Coremark s.r.o. suma 170 €
Insite s.r.o. suma 500 €
Mgr. Katarína Lepiešová suma 400 €
ProveSport s.r.o. suma 600 €
SENKOVIC s.r.o. suma 200 €
Hratex, s.r.o. suma 220 €
Spolu 2090 €

Prostriedky boli použité na úhradu:

1.12.2016 2206,60 € ZŠ Karloveská 61: energie 2016/17 1.spl.