Prípravky

Aj v sezóne 2023/2024 otvárame naše krúžky-prípravky na vybraných školách: