Prípravky

Aj v sezóne 2022/2023 otvárame naše krúžky-prípravky na vybraných školách: