Klubové členstvo

Klubovým členom sa môže stať každý hráč, rodič, tréner, člen realizačného teamu, divák, partner, či sympatizant klubu, ktorý uhradí ročný členský príspevok.

KLUBOVÉ ČLENSTVO NA SEZÓNU 2023/24:

  • pre úspešnú prolongáciu klubového členského na ďalšiu sezónu je potrebné:

AKO SA STAŤ ČLENOM:

  1. Uhradiť klubové členské  vo výške12,-€/rok - variabilný symbol k platbe je príslušný rok je: 992021
    IBAN: SK4411000000002626012133

Schválené klubové členské:

               12 eur / rok ( 1 euro / mesiac )

Ak by ste potrebovali informácie, prosím, kontaktujte nás e-mailom:

MBK Karlovka
Mail: mbkkarlovka@mbkkarlovka.sk