Klubový servis

Servisné aktivity ktoré ponúka MBK Karlovka svojim členom

Klub MBK Karlovka okrem basketbalových tréningov dbá na všestranný rozvoj športovca. Zabezpečujeme všeobecnú i špecializovanú prípravu, regeneráciu pod odborným vedením trénerov, kondičných trénerov, fyzioterapeutov, či lekárov.


Zdravotný servis

Zabezpečovaný klubovou lekárkou Mudr. Monikou Bartošovou, ktorá má ako športové lekárka a internistka bohaté skúsenosti z pôsobenia pri reprezentačných teamoch basketbalu, ako aj odborného pôsobenia na Fakultnej nemocnici s poliklinikou – Staré mesto

Kontakt: Mudr. Monika Bartošová

Mail: bartosova.mail@gmail.com
Ordinácia: 02/ 57 290 462
Mobil. Tel: 0905 242 555

Kde klubovú lekárku nájdete:

FNsP Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Lokalizácia: pavilón E
Poschodie: zvýšené prízemie
Dvere: 8
Spoje: 212, 207, 14, 11
Link: http://www.zzz.sk/?profil=797

Ordinačné hodiny

deň od do prestávka
Pondelok 07:30 14:00 12:00-12:30
Utorok 07:30 14:00 12:00-12:30
Streda 07:30 14:00 12:00-12:30
Štvrtok 07:30 14:00 12:00-12:30
Piatok 07:30 12:00

Odbery: od 07:30 do 09:00 hod Po-Pia

Komplexné športové prehliadky: nutné dohodnúť vopred telefonicky, príp. osobne s Monikou


Kondičný tréning

Kondičný všeobecný i špecifický tréning majú v MBK Karlovka pod palcom kvalifikovaný kondiční tréneri Mgr. Marek Mikletič a Bc. Katarína Gerháthová, ktorí sa dlhodobo zaoberajú kolektívnym športom  - basketbal. Okrem ich maximálneho vyťaženia v medzisezónnom období, majú na starosti aj priebežnú kondičný prípravu organizovanú formou skupinových, či individuálnach kondičných tréningov v hale, v outdoorových priestoroch, v posiľovni, či kondičných vsuviek počas vybraných častí teamových tréningov

Mgr. Marek Mikletič má pod palcom kondičnú prípravu hráčov v A teame, B teame a junioroch, testovanie hráčov, ako aj prípravu hráčov po zdraneniach a počas rekonvalescencie.

Program:

PON:
17.00  - 18.00  Majerníkova, talentovaní hráči v programe „You are the future“
18.00 – 18.30  Majerníkova, A team

UTO:
Individuálne tréningy

STR:
16.30 – 18.00  Karloveská 61, B team + Juniori

ŠTV:
18.30 – 19.30  Posiľovňa KŠK, A team

PIA:
Individuálne tréningy

Kontakt: Mgr. Marek Mikletič

Mail: marek.mikletic@mbkkarlovka.sk
Mobil. Tel: 0903927592

Bc. Katarína Gerháthová má pod palcom kondičnú prípravu hráčov hráčov žiackych a kadetských teamoch

Program:

STR:
16.30 – 18.00  Karloveská 61, Žiaci + Kadeti

PIA:
18.30 – 19.30 Majerníkova, malá telocvičňa, St. žiaci

Kontakt: Bc. Katarína Gerháthová

Mail. : katarina.gerhatova@mbkkarlovka.sk
Mobil. Tel: 0903911506

Individuálne vstupy do posilovne  KŠK, na Janotovej ul. v Karlovej Vsi

Program:

UTO:   10.00 – 11.30  KŠK
ŠTV:   10.00 – 11.30  KŠK

Regenerácia

Patrí k dôležitým súčastiam tréningového a súťažného progamu. V našom klube jej venujeme primeranú pozornosť a zabezpečujeme ju v nasledovnom rozsahu

Program rege v MBKK:

Masér, fyzioterapeut
PON: 19.00 – 21.00 Majerníkova
STR:   20.30 – 22.00 FTVŠ UK

Plaváreň
PON   20.00 – 21.00 Majerníkova

Wellnes centrum
NEĎ   11.30 – 13.00 Hotel Družba Senec

Individuálne ranné tréningy

Možnosť kontinuálneho rozvoja a zdokonaľovania individuálnych herných činností, zameraný na korekciu techniky hráčskych zručností pod odborným dohľadom trénerov.

Program „indi-vindi“ v MBKK:

UTO: 06.45 – 08.00 Karloveská 3
ŠTV:  06.45 – 08.00  Karloveská 3
PIA:  06.45 – 08.00  Karloveská 3


Program  podpory talentovaných „You are the future“

Je to program podpory perspektívnych mladých basketbalistov z klubu MBK Karlovka a partnerských klubov, realizovaný v spolupráci s Basketland n.f.

Hlavným cieľom projektu je tréningová, edukačná, zdravotná a produktová podpora mladých slovenských talentov.

Tréningová oblasť:

Špecializované individuálne basketbalové a funkčné tréningy „You are the future“

( Pondelok 17.00 – 18.00, Majerníkova: tréner Branislav Brliť )

Absolvovanie herných a tréningových stáží

Návštevy profi campov: Zlatibor „Profi“ camp, Basketland „Profi“ camp

Tréningy s „A“ teamom VŠEMvs Karlovka Bratislava  ( pondelok, štvrtok )

Edukačná oblasť:

Program výučby anglického jazyka: „ English is easy, Basket is best „

( Pondelok 17.00 – 18.00, Majerníkova: lektor Ivo Čonka)

Absolvovanie trénerských a hráčskych kliník

 

Zdravotná oblasť:

Funkčné vyšetrenia v spolupráci s Klinikou telovýchovného lekárstva

Servis klubového maséra a fyzioterapouta ( Pondelok 19.00, Majerníkova)

Regenerácia – sauna, masáž, vírivka ( Nedeľa 11.30, Hotel Družba Senec )

 

Produktová oblasť:

Materiálna podpora vo forme tréningový dresov Street Sport line a Basketland

Materiálna podpora vo forme basketbalovej obuvy v špecializovanom basketbalovom obchode Street Sport Line

Pitný režim, doplnky výživy a vitamíny vďaka spoločnosti Generika, Penco, Energy sport