Klubový servis

Servisné aktivity ktoré ponúka MBK Karlovka svojim členom

Klub MBK Karlovka okrem basketbalových tréningov dbá na všestranný rozvoj športovca. Zabezpečujeme zdravotný servis a kondičných trénerov.


Zdravotný servis

Zabezpečovaný klubovou lekárkou Mudr. Monikou Bartošovou, ktorá má ako športové lekárka a internistka bohaté skúsenosti z pôsobenia pri reprezentačných teamoch basketbalu, ako aj odborného pôsobenia na Fakultnej nemocnici s poliklinikou – Staré mesto

Kontakt: Mudr. Monika Bartošová

Mail: bartosova.mail@gmail.com
Ordinácia: 02/ 57 290 462
Mobil. Tel: 0905 242 555

Kde klubovú lekárku nájdete:

FNsP Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Lokalizácia: pavilón E
Poschodie: zvýšené prízemie
Dvere: 8
Spoje: 212, 207, 14, 11
Link: http://www.zzz.sk/?profil=797