Prípravka ZŠ Dubčeka-Majerníkova

UTOROK 15:30

KOORDINÁTOR:
Peter Ivanovič
Telefón:
0903/670088
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk