História

Z Histórie MBK Karlovka

Mládežnícky Basketbalový Klub Karlovka Bratislava (MBK Karlovka) bol založený rodičmi hráčov, ktorí fungovali ako jedna z prípraviek klubu AŠK Inter Bratislava vo štvrti Karlova Ves v roku 2003. Po rozhodnutí vedenia Interu ďalej neorganizovať a nefinancovať túto mládežnícku prípravku, sa iniciatívy chopili rodičia dotknutých hráčov, najmä pán Ján Kubo a Ivan Dulovič a s podporou zvyšných rodičov a vtedajších trénerov Mareka Bulíka a Zuzany Veľasovej založili občianske združenie MBK Karlovka Bratislava, ktoré pokračovalo ďalej v už rozbehnutej práci, ale už samostane, nie pod hlavičkou klubu z Pasienkov.

Začiatky boli pre novovzniknutý klub naozaj neľahké. Celý klub (vlastne iba družstvo ročníka 1990/1991) stál na ľuďoch, ktorých spočítame na prstoch jednej ruky. Na začiatku málokto veril, že klub bude do budúcnosti naozaj životaschopný a bude schopný konkurovať ostatným basketbalovým klubom. Významným zlomom v riadení i smerovaní mládežníckeho klubu bol príchod súčasného prezidenta MBK Karlovka Ľuboša Cibáka, ktorý načrtol svoju víziu a získal pre ňu mladého ambiciózneho trénera Františka Kubalu. Spoločnými silami spolu s ostatnými členmi vedenia klubu sa postupnými krokmi pustili „zo spodu“ do budovania mládežníckej pyramídy, trénerského teamu, basketbalového programu, priestorového, materiálneho, personálneho, finančného i marketingového zabezpečenia klubu.

Posledný poltucet rokov sú tímy MBK Karlovka súčasťou tých najlepších na Slovensku a za dosiahnuté výsledky a snahu hráčov i trénerov boli neraz odmenený tými najcennejšími kovmi, či nomináciami hráčov, trénerov, asistentov, či teamových manažérov do reprezantácií Slovenska.

Mílniky 15. ročnej klubovej histórie MBK Karlovka Bratislava

Môžeme s hrdosťou vyhlásiť, že klub za 11 rokov svojej činnosti uskutočnil niekoľko dôležitých míľnikov v jeho smerovaní.  Počas týchto sezón sa nám postupnými krokmi podarilo v „Karlovke“ vybudovať:

 • Komunitne fungujúce občianske združenie
 • Kompletnú mládežnícku pyramídu
 • Stabilizovaný trénerský team
 • Zrekonštruované tréningové i regeneračné priestory
 • Vybudovať teamy pravidelne, ktoré sa zúčastňújú finálových turnajov SBA
 • Získať organizáciu mládežníckych finálových turnajov MS SR
 • Pripraviť organizáciu medzinárodných turnajov IBC Senec
 • Vychovať mládežníckych reprezentantov v mládežníckych vo viacerých kategóriách
 • Angažovať trénerov, asistentov, teamových manažérov s reprezentačnými skúsenosťami
 • Postup do slovenskej extraligy z výhradne slovenským teamom, zloženým väčšinou z hráčov študujúcih na bratislavských univerzitách a vysokých školách

 Najväčšie úspechy tímov MBK Karlovka 

2005/2006 Mladší minibasketbalisti – 2.miesto
2006/2007 Starší minibasketbalisti – 3. miesto na F6 v Košiciach
2007/2008 Mladší žiaci – 4. miesto
2008/2009 Muži B – 2. miesto v BBL
Kadeti – 4. miesto
2010/2011 Mladší žiaci – 4. miesto na F6 vo Svite
Starší žiaci – 5. miesto
Kadeti – 4. miesto
Muži B – 2. miesto v MBL
Muži – 5. miesto
2011/2012 Žiaci – 3. miesto
Kadeti – 1. miesto na F4 v Bratislave
2012/2013 Mladší žiaci – 4. miesto na F6 v Bratislave
Starší žiaci – 2. miesto
Juniori – 3. miesto na F4 v Banskej Bystrici
1. liga mužov – 1. miesto
2013/2014 Mladší žiaci – 4. miesto
Starší žiaci – 5. miesto
Kadeti – 6. miesto
Juniori – 1. miesto
1. liga mužov – 1. miesto a postup do najvyššej slovenskej súťaže
2014/2015 Kadeti - účasť na F4
Starší žiaci - účasť na F4
Juniori - zisk titulu,
2015/2016 Juniori - 3. miesto F4
1.liga mužov - 2. miesto
2016/2017 Juniori - 2. miesto F4

Účasť hráčov MBK Karlovka v reprezentáciách SR

Jedným z dlhodobých klubových cieľov je vychovávať a pripravovať hráčov pre reprezentačné teamy Slovenka.  Prehľad MBKK, ktorí preprezentovali Slovenskú republiku.

  Rok Kategória - Hráč
  2007 U16 – Melotík
  2008 U18 – Ravasz
  2009 U18 – Šoltés
  2010 U16 – Sagula U20 – Šoltés
  2011 U16 – T. Cibák, Hlivák, Sagula, Bojkovský, Ábel, Vago
  2012 U16 – Abrhám, Senohradský a U18 – Švec
  2013 U16 – Doležaj, Vitek U18 – Vago, Hlivák
  2014 U14 – Balvan, Kakaš, Páleník
U15 – Azacis,
U16- Doležaj, Vitek
A team - Tot 3X3
U18 Abrhám 3X3
U16 Doležaj, Vitek 3X3
A team Hoferica, Krajčír
  2015 U16 - Balvan, Páleník, Havel, Kubala (PB)
U18 - Doležaj, Vitek (Nym), Halmeš, PasovskýU20 - Hlivák, Abrhám, Mäsiar
Seniori - Kožár, Abrhám
  2016 U16 - Balvan, Páleník, Hlivák
  2017 U18- Páleník, Havel
U20- Halmeš, Bolek, Vitek, Doležaj, Pasovský
Seniori - Hlivák 

MBK Karlovka Bratislava - historický prehľad uplynulých sezón


0. sezóna 2002/2003 

 • Prípravka Inter „C“ – Dlhé Diely
 • Tréneri: Marek Bulík, Zuzana Veľasová
 • Zakladatelia: Ján Kubo, Ivan Dulovič, Marek Bulík, Gejza Hoffman a ďalší rodičia

1. sezóna 2003/2004 

 • tímy: ml. minibasket
 • tréneri: Z. Veľasová, M. Bulík

2. sezóna 2004/2005

 • Prvá minibasketbalová prípravka
 • tímy: ml. minibasket, st. minibasket,
 • tréneri: Z. Veľasová, M. Bulík, I. Doubek

3. sezóna 2005/2006

 • tímy: prípravka,ml. minibasket, st. minibasket, žiaci
 • tréneri: Z. Veľasová, M. Bulík, I. Doubek a P. Renert
 • úspechy: 2. miesto (ml. minibasket)

4. sezóna 2006/2007

 • tímy: prípravka, st. minibasket, ml. žiaci, st. žiaci, kadeti, 1x muži
 • tréneri: Z. Veľasová, M. Bulík, I. Doubek, M. Kubala, M. Horčičiak, P. Renert, F. Kubala
 • úspechy: 3. miesto F6 Košice (st. minibasket)

5. sezóna 2007/2008

 • tímy: prípravka, st. minibasket, ml. žiaci, st. žiaci, juniori A a B, muži
 • tréneri: Z. Veľasová, M. Horčičiak, P. Mechtl, M. Bulík, I. Doubek, L. Šaffo, F. Kubala, O. Kubala, V. Laicha, M. Fojcík
 • úspechy: 4. miesto  (ml. žiaci)

6.sezóna 2008/2009

 • 89 registrovaných hráčov
 • Prípravky: Karloveská, Haanova a Ružinov
 • tímy: st. minibasket, ml. žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori A a B, muži, 1. liga (MBK Karlovka Prírodovedec Bratislava)
 • tréneri: R. Dubovský, P. Mechtl, M. Bulík, F. Kubala, L. Šaffo, M. Horčičiak, V. Laicha, M. Kubala, M. Berček, Ľ. Tománek
 • úspechy: 2. miesto  (st. žiaci)

7. sezóna 2009/2010

 • klub prekročil 100ku hráčov v súťažných teamoch a prípravkách
 • prípravky: Karloveská, Nobelova, Černyševského a Haanová
 • tímy: st. minibasket A a B, st. žiaci, kadeti, juniori, mladí muži, muži A a B
 • tréneri: R. Dubovský, Z. Kudelová, P. Polcer, R. Parízek, M. Ribanský, F. Kubala, P. Ivanovič, D. Vachuna, V. Laicha, M. Fojcík, M. Berček, Orgler, Adamčík
 • úspechy: 2. miesto (muži B – BBL liga) a 4. miesto F4 (kadeti)

8. sezóna 2010/2011

 • klub má cca 132 registrovaných hráčov a 50 detí v prípravkách
 • prípravky: Karloveská, Dlhé Diely, Lamač, Dúbravka, DNV a Petržalka
 • tímy: st. minibasket A a B, ml. žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, mladí muži, muži A a B
 • tréneri: E. Horváthová, M. Mikušová, M. Ribanský, P. Polcer, Pribulová, Z. Kudelová, R. Parízek, F. Kubala, P. Ivanovič, I. Čonka, M. Cibák, M. Fojcík, M. Berček

9. sezóna 2011/2012

 • rekonštrukcia telocvične ZŠ A. Dubčeka a jej slávnostné otvorenie, úspešné organizovanie F4 kadetov, prvý krát „zlatí“ v celoslovenskej súťaži
 • prípravky: Karloveská, Majerníkova, Veternicova, Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Petržalka-Pankúchova, Petržalka-Nobelova
 • tímy: st. minibasket, ml. žiaci, žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, mladí muži, muži A a B
 • tréneri: Z. Veľasová, O. Kubala, Z. Kudelová, J. Ciho, P. Ivanovič, F. Kubala, I. Čonka, B. Brliť, G. Rebrošová, M. Mikušová, P. Hauskrecht, D. Zambová, Ľ. Tománek, E. Braun, J. Pagáč, M. Fojcík
 • úspechy: 1. miesto F4 (kadeti), 3. miesto (žiaci)

10. sezóna 2012/2013

 • organizovanie F6 žiaci, rekonšrukcia haly s 3. basketbalovými ihriskami v Senci
 • prípravky: Karloveská, Majerníkova, Veternicova, Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka-Pankúchova, Petržalka-Nobelova, Petržalka-Dudova
 • tímy: dvanásť prípraviek, 5  minibasketbalových centier, st. minibasket, ml. žiaci, žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, mladí muži, muži A ( I. liga ) a muži B ( II. Liga )
 • tréneri: R. Ďuriš,  O. Kubala, P. Ivanovič, F. Kubala, I. Čonka, G. Rebrošová, M. Mikušová, D. Zambová, Ľ. Tománek, M. Ribánsky, D. Beštendig, M. Helmécy, M. Cibák,  V. Fulka, D. Hlivák, M. Fojcík
 • úspechy:  1. miesto (1. liga - muži), 1. miesto (MBL liga - muži), 2 miesto (MBL liga – muži ) VŠEMvs3. miesto (juniori), 2 miesto (starší žiaci) 4. miesto F6 (žiaci)

11. sezóna 2013/2014

 • Klub má cca 241 registrovaných hráčov v 9 kategóriach MBK Karlovka
 • prípravky:     Karlovka: Karloveská, Tilgnerova

Dlhé Diely: Majerníkova, Veternicova Západ Bratislavy: Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka: Pankúchova, Nobelova, Dudova, Bulharská ZŠ Vajrnory: K. Brúderovej, Cirk. Zákl. škola

 • MiniBasket centrá: Karlovka, Dlhé Diely, Petržalka, Dúbravka
 • tímy: ml. minibasket A, ml. minibasket B, st. minibasket, ml. žiaci, žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, mladí muži, muži A – VŠEMvs Karlovka  (I. liga) , muži B – FTVŠ UK Karlovka Bratislava (II.liga), muži C – FEI STU Karlovka Bratislava (II liga, muži D – VŠEMvs Karlovka (MBLiga), muži KP Multychuys Karlovka Bratislava (MBLiga), Vysokoškolský team VŠEMvs Bratislava (Všliga)
 • tréneri: P. Ivanovič, F. Kubala, I. Čonka, G. Rebrošová, M. Mikušová, D. Zambová, Ľ. Tománek, M. Ribánsky, D. Beštendig, M. Helmécy, M. Cibák,  R. Bečárik, D. Hlivák, M. Nemček, M. Fojcík, D. Čurka, M. Mikletič, M. Pavlovič, K. Gerháthová, V. Michálek, R. Kucsa
 • úspechy:  1. miesto (1. liga - muži), 2. miesto (MBL liga - muži),1. miesto (juniori), 4. miesto F6 (žiaci), 5. miesto liga st.žiakov, 6. miesto DL – kadeti

12. sezóna 2014/2015

 • Prípravky: Karlovka a Dlhé Diely: Karloveská, Tilgnerova, Majerníkova, Veternicova, + 1 Západ Bratislavy: Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, + 1 Petržalka: Pankúchova, Nobelova, Dudova, Bulharská ZŠ, + 1 Vajrnory: K. Brúderovej, Cirk. Zákl. škola, Rača + 1 Senec: ZŠ Tajovského
 • MiniBasket centrá: Karlovka - Dlhé Diely, Petržalka - Ovsište, Dúbravka – Lamač, Vajnory – Rača, Senec
 • Tímy: ml. minibasket A, ml. minibasket B, st. minibasket, ml. žiaci, žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, , muži A – VŠEMvs Karlovka  (SBL - extraliga), muži B – VŠEMvs Karlovka  Bratislava ( I. liga ), muži KP Multychuys Karlovka Bratislava (MBLiga), Vysokoškolský team VŠEMvs Bratislava (Všliga)
 • Tréneri: P. Ivanovič, F. Kubala, G. Rebrošová, D. Zambová, Ľ. Tománek, M. Ribánsky, D. Beštendig, M. Helmécy, R. Bečárik, D. Hlivák, M. Fojcík, D. Čurka, M. Mikletič, K. Gerháthová, V. Michálek, M. Kožár, M. Nemček, P. Orgler, R. Kucsa, M. Černický, M. Mackovičová, M. Rosíval,
 • Úspechy: 1. miesto na F4 (juniori), 4. miesto na F4 (kadeti), etablovanie sa seniorského tímu v extralige, rekonštrukcia seniorského B-tímu

13. sezóna 2015/2016  

 • Prípravky: Karlovka a Dlhé Diely: Karloveská, Tilgnerova, Majerníkova, Veternicova, + 1 Západ Bratislavy: Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, + 1 Petržalka: Pankúchova, Nobelova, Dudova, Bulharská ZŠ, + 1 Vajrnory: K. Brúderovej, Cirk. Zákl. škola, Rača + 1 Senec: ZŠ Tajovského
 • MiniBasket centrá: Karlovka - Dlhé Diely, Petržalka - Ovsište, Dúbravka – Lamač, Vajnory – Rača, Senec
 • Tímy: ml. minibasket A, ml. minibasket B, st. minibasket, ml. žiaci, žiaci, st. žiaci, kadeti, juniori, , muži A – VŠEMvs Karlovka (SBL - extraliga), muži B – VŠEMvs Karlovka Bratislava ( I. liga ), muži KP Multychuys Karlovka Bratislava (MBLiga), Vysokoškolský team VŠEMvs Bratislava (Všliga)
 • Tréneri: P. Ivanovič, F. Kubala, G. Rebrošová, D. Zambová, Ľ. Tománek, M. Ribánsky, D. Beštendig, M. Helmécy, R. Bečárik, D. Hlivák, M. Fojcík, D. Čurka, M. Mikletič, K. Gerháthová, V. Michálek, M. Kožár, M. Nemček, P. Orgler, R. Kucsa, M. Černický, M. Mackovičová, M. Rosíval, M. Jurčina
 • Úspechy: Juniori 3. miesto F4, 2. miesto 1.liga mužov, 7. miesto  SBLiga Eurovia po play off Muži A

14. sezóna 2016/2017

 • Prípravky: Karlovka a Dlhé Diely: Karloveská, Tilgnerova, Majerníkova, Veternicova, + 1 Západ Bratislavy: Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, + 1 Petržalka: Pankúchova, , Haanova, Hlboká, Dubova, Mudroňova,
 • MiniBasket centrá: Karlovka - Dlhé Diely, Petržalka - Ovsište, Dúbravka – Lamač, 
 • Tímy: ml. minibasket A, ml. minibasket B, st. minibaske, žiaci, kadeti, juniori, , muži A – VŠEMvs Karlovka (SBL - extraliga), muži B – VŠEMvs Karlovka Bratislava ( I. liga ), muži KP Multychuys Karlovka Bratislava (MBLiga), 
 • Tréneri: P. Ivanovič, T. Polák, J. Krajčír, B. Brliť,  F. Kubala, D. Zambová, Ľ. Fáberová, Tománek, M. Ribánsky, R. Bečárik, M. Fojcík,, M. Mikletič, V. Michálek, M. Nemček, M. Mackovičová, M. M. Páleniková, M. Páleniková. Jurčina, Ema Šoltésová, Martin Madaj, Viktor Fulka, Peter Timčík
 • Úspechy: Juniori 2. miesto

  14. sezóna 2017/2018

 • Prípravky: Karlovka a Dlhé Diely: Karloveská, Tilgnerova, Majerníkova,  Lamač: Malokarpat. nám., Dúbravka: Pri kríži, Petržalka: Pankúchova, Centrum: Hlboká, Dubova, Mudroňova,
 • MiniBasket centrá: Karlovka,  Petržalka,Dúbravka, Centrum 
 • Tímy: ml. minibasket A, ml. minibasket B,ml. žiaci, kadeti, juniori, , muži A – VŠEMvs Karlovka (SBL - extraliga), muži B – VŠEMvs Karlovka Bratislava ( I. liga ), muži KP Multychuys Karlovka Bratislava (MBLiga), 
 • Tréneri: P. Ivanovič, T. Polák, , D. Zambová, Tománek, M. Ribánsky, R. Bečárik, M. Fojcík,, M. Mikletič, M. Nemček, M. Mackovičová, M. M. Páleniková, M. Páleniková., Ema Šoltésová, Martin Madaj, Gabka Rebrošová, Majo Šuták, Michal Valach, Gasim Beshir, Jakub Bendík,