3. ročník Fašiangovej zábavy MBK Karlovka
20. januára 2015

Uplynulú sobotu basketbalový klub MBK Karlovka organizoval jednu z mála mimo športových aktivít v sezóne. Hráči, tréneri, funkcionári či rodičia sa stretli v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici pri príležitosti 3. ročníka Plesovo – fašiangovej zábavy MBK Karlovka. Dresy sa vymenili za šaty, košele, kravaty a plesalo sa ...

Ples už tradične otváral slávnostným príhovorom prezident klubu, pán Ľuboš Cibák, nasledoval úvodný tanec v podaní folklórneho zoskupenia Čečina. Hudobný sprievod zabezpečila skupina Avenue. Príjemným spestrením tiež boli scénické vystúpenia tanečníkov z Divertida.

Ing. Ľuboš Cibák, prezident MBK Karlovka:
„Sme veľmi radi, že sa nám už po 3. krát podarilo zorganizovať túto fašiangovú zábavu, každoročne sa tu stretne výborná partia ľudí, ktorá dokazuje, že je tým správnym kolektívom nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Aj touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili a moja veľká vďaka patrí aj organizátorom, ktorí každý rok vynaložia veľké úsilie na to, aby sme sa tu všetci cítili čo najlepšie. Tešíme sa na Fašiangovú zábavu MBKK aj v roku 2016!“

Martina Mackovičová, spoluorganizátorka plesu:
„Veľmi som sa obávala ako to celé dopadne, minulých ročníkov som sa nezúčastnila, iba som vyzvedala od ostatných ako to prebiehalo a snažila som sa priniesť nové nápady a spestriť tak program. Som veľmi rada, že sme sa zišli v tak hojnom počte, približne 80 ľudí, a tiež ma tešia pozitívne ohlasy. Pán prezident MBK Karlovka spomenul, že sme nasadili latku vysoko, ja však dúfam, že sa o rok zase zlepšíme a príde ešte viac ľudí. Samozrejme chcem poďakovať všetkým organizátorom a pomocníkom. Špeciálne zakladateľke tejto tradície Janke Hartonovej, bez nej by sme nemali čo zlepšovať. Neviem, čo viac dodať, myslím si, že fotogaléria hovorí sama za seba. Vidíme sa o rok!!“