Kadeti: BK Slovenský Orol Levoča - MBK Karlovka

Dátum podujatia:
31.03.2019
o 00:00
0
BK Slovenský Orol Levoča
0
MBK Karlovka