Členská schôdza 23.06.2021 o 17:00 hod.
23. júna 2021

Pozývame vás na členskú schôdzu MBK Karlovky, ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2021 o 17:00 hod. v priestoroch VŠEM - Furdeková 16, Bratislava.

Program:

1, Zahájenie

2, Správa o činnosti klubu v sezóne 2020/2021

3, Správa o hospodárení v klube v sezóne 2020/2021

4, Návrh výšky členského, tímového poplatku na sezónu 2021/2022

5, Plán činnosti klubu na sezónu 2021/2022

6, Diskusia

7, Schvaľovanie

8. Záver

Tešíme sa na vašu účasť.