ĎAKUJEME NADÁCII SPP!!!
14. decembra 2023

Nadácia SPP nás nie prvý krát finančne podporila v našich aktivitách. Tento rok nám nadácia SPP prispela na sústredenie v Liptovskej Osade sumou 3.700,-€. Na campe v Liptovskej Osade sa zúčastnilo pod vedením našich trénerov viac ako 50 detí!!! Dúfame, že naša úspešná spolupráca s Nadáciou SPP bude pokračovať aj v ďalších obdobiach na ďalších úspešných projektoch!!!

ĎAKUJEME!!!