Daruj 2% z dane na podporu a rozvoj v MBK Karlovka
26. marca 2017

Daruj 2% z dane na podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu v MBK Karlovka Bratislava.

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia!

Naše a Vaše deti po celý rok svedomito trénujú, aby mohli v zápasoch bojovať o koše i body v tabuľkách. Na to ale treba zabezpečiť nielen cestovanie za zápasmi, ale aj samotný tréningový proces - pomôcky, prenájom haly, i čas kvalifikovaného trénera. Chceli by sme Vás preto požiadať o pomoc – 2% z Vašej dane. Vďaka nim by náš mládežnícky klub získal financie na ďalší rozvoj dorasteneckého, žiackeho basketbalu i mini basketbalu.

Každý z nás - fyzická osoba, alebo firma - môže venovať časť z odvedených daní za rok 2015 v prospech detí z MBK Karlovka. Postup je jednoduchý:

Fyzická osoba (zamestnanec) 2 - 3%

- do 15.02.2017 požiadam zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
- požiadam zamestnávateľa, aby vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
- podľa neho vyplním údaje MBK Karlovka vo vyhlásení o poukázaní 2% (stiahni tu!)
- obe tlačivá doručím do 30.04.2017 na daňový úrad v mieste trvalého bydliska

Ak si daňové priznanie robíte sami, poukázanie 2% z dane vyplníte priamo v tlačive (oddiel VIII)

Každý kto odpracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môže darovať 3% z dane. V takom prípade je potrebné priložiť v Vyhláseniu aj potvrdenie o takejto činnosti. To vypĺňa buď prijímateľ (vzor tu), alebo dobrovoľnícka organizácia, ktorá dobrovoľníka vyslala (vzor tu).

Právnická osoba (firma) 1 - 2%

- priamo v tlačive daňového priznania (časť  IV) vyplním údaje MBK Karlovka
- riadne vyplnené daňové priznanie doručím na daňový úrad podľa sídla firmy

Každá firma, ktorá v roku 2015 darovala na verejnoprospešný účel aspoň 0,5% z vypočítanej dane, môže MBK Karlovka darovať až 2% z dane!

Darovaním finančných prostriedkov z Vašich zaplatených daní podporíte basketbal detí a mládeže, organizáciu mládežníckeho tréningového procesu, športových turnajov a iných podujatí MBK Karlovka. O použití každého jedného eura budeme informovať na našej webovej stránke! ĎAKUJEME!

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať časť zo zaplatenej dane:
• 31. marec 2017 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania!
• 30. apríl 2017 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Obchodné meno (Názov): Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 30847435
Sídlo: 84106 Bratislava, Strmý vŕšok 34 

V prípade akýchkoľvek nejasností prosím kontaktujte sekretariat@mbkkarlovka.sk.