Denisa Zambová: Projekt „Hýbeme Svetom“ je hlavne o radosti z pohybu
02. marca 2015

Neoddeliteľnou súčasťou nášho klubu je práca s mládežou, kde okrem kompletnej mládežníckej pyramídy máme niekoľko ďalších projektov, vďaka ktorým sa snažíme už tých najmenších prilákať na basketbal. Jedným z nich je projekt „Hýbeme Svetom“, niečo viac nám o ňom prezradila koordinátorka najmladších kategórií Denisa Zambová.

„Projekt Hýbeme Svetom je predovšetkým o deťoch, pohybe, pozitívnom vnímaní športu a basketbalu, priateľstve, o súťažení, dobrej nálade. Prvú edíciu tohto podujatia sme zorganizovali v decembri roku 2013. Ako klub fungujeme aj na školských krúžkoch  Pohybové a Loptové hry na vybraných školách. Krúžok je všeobecne zameraný na rozvoj pohybových schopností deti, je to akási predpríprava na minibasketbal. Tieto krúžky navštevujú decká zvyčajne raz do týždňa. Tak ako sa basketbalisti vyšších vekových kategóriách  sa na svojich tréningoch  pripravujú a trénujú na zápas, tak sme chceli vytvoriť aj týmto deckám nejaké vyvrcholenie ich týždenného úsilia na krúžkoch. Rozhodli sme sa teda zorganizovať podujatie, kde sa stretnú všetky školy, kde máme krúžky,“ objasňuje dôvody vzniku projektu Zambová.

 na-hlavi--ku

Cieľom projektu je podľa slov sympatickej trénerky zariadiť, aby sa žiaci športom zabavili a získali s ním len pozitívne športové skúsenosti a zároveň ich aj nenásilným spôsobom pritiahnuť k minibasketbalu. Do tohto projektu sú zahrnuté deti prvého až štvrtého ročníka základnej školy, keďže táto kategória nemá organizované okresné alebo krajské kolá v akejkoľvek športovej disciplíne. „Decká začínajú s reprezentáciou školy až na druhom stupni.  Náš projekt je preto zameraný práve pre deti prvého stupňa,“ dodáva Zambová. Základnou úlohou počas týždňa je rozvíjanie pohybových schopností a zručností. „Základné lokomočné pohyby, rozvoj koordinácie, participácia detí a ich súdržnosť,“ prezrádza Denisa o jednotlivých úlohách na krúžkoch. Podobne ako krúžky je vedené aj podujatie Hýbeme Svetom. Celé je rozdelené na 3 časti: súťažné štafety, športové úlohy na stanovištiach a pohybová hra. Jednotlivé školy získavajú priebežne body , ktoré následne určia víťazov.

 F94B5304

Projekt funguje momentálne na 12 školách, na ktorých pôsobí klub v rámci krúžku pohybové a loptové hry: v Devínskej Novej Vsi je to ZŠ Bukovčana, v Lamači je to ZŠ Malokarpat. Nám., v Dúbravke je to ZŠ Pri Kríži, vo Vajnoroch je to ZŠ Kataríny Brúderovej, Karlova Ves má dve ZŠ – Karloveská a Spojená škola Tilgnerova, rovnaký počet je aj na Dlhých Dieloch – A. Dubčeka a Veternicova a najväčšie zastúpenie je v Petržalke, kde sú až štyri školy zapojené – Nobelovo. Nám., Dudova, Pankúchová a Bulharská. Prvý rok bol podľa Zambovej náročný, pretože riaditelia škôl nevedeli o akú akciu ide, momentálne sa však stretávajú s pozitívnymi reakciami, pretože sa učiteľom a deckám podujatia páčia. Dokonca prezradila, že sa uvažuje nad variantmi ako podujatie rozšíriť aj o pozvané školy (tie, na ktorých nemáme krúžok).

 F94B5465

V rámci projektu Hýbeme Svetom, kde príde každú školu reprezentovať 10 detí, sa robia aj malé podujatia na vybraných školách. Do nich sú zapájané triedy, ktoré súťažia proti sebe v daný deň. Aká vízia má projekt do ďalšieho obdobia? „Zapojiť do projektu viac škôl, viac detí. Rozvíjať šport a dostať do povedomia detí aj basketbal už na prvom stupni. Snažíme sa získať na našu stranu nové školy, taktiež sme začali komunikovať so SAŠŠ (Slovenská akadémia športu na školách) a ďalších možnostiach rozvoja projektu. Myslím, že sme niekde za štartovacou čiarou a cieľ je ešte ďaleko, ale sme dobre rozbehnutí a je to príjemný beh,“ vysvetľuje Zambová.

Hovoriť o tom, že je projekt ideálnym náborovým prostriedkom detí do klubu je podľa Zambovej ešte ťažké, pretože deti na prvom stupni hľadajú činnosti, ktorej by sa chceli venovať v budúcnosti. Verí však, že prostredníctvom krúžkov a aj akcií si nájdu cestu do klubu a budú pokračovať v minibasketbale. Motiváciou je organizovanie veľkého podujatie Hýbeme Svetom v lete, respektíve v Zime. Mimo toho sú raz za 2 – 3 mesiace organizované víkendové podujatie, kde sa taktiež športuje, zabáva a súťaží. Najbližšie podujatie sa uskutoční v máji. Prvé úspechy už má svoj projekt za sebou: „Máme niekoľko registrovaných hráčov minibasketbalu, (teda hrajú súťaž pod hlavičkou SBA), ktorí začínali na krúžku pohybové a loptové hry. Práve pre takýto posun detí do kategórii je najideálnejší. Plynule prechádza dieťa do minibasketbalu. Samozrejme boli by sme veľmi radi, keby tá zaradenosť do tímu bola prvoradá,“ prezrádza sympatická trénerka.

 F94B6001

Na záver tradičná otázka, prečo by mal rodič zaradiť svoje dieťa práve do projektu Hýbeme Svetom? „Pretože na takomto podujatí dieťa získava pozitívne športové zážitky, veľa úsmevu a nových kamarátov. Taktiež sa po prvý krát stretáva s možnosťou reprezentovať školu. V prvom rade rozvíjame všeobecné pohybové schopnosti a zručnosti detí,“ odpovedá sympatická trénerka.