Hala

Tréningové priestory MBK Karlovka

1.Hala prof. Rovného
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
Bratislava
814 69