Hodový streetball na Majerníkovej!!!
21. septembra 2022

V dňoch od 30.09. do 02.10.2022 sa v mestskej časti Karlova Ves uskutočnia hody. Mestská časť Karlova Ves  v spolupráci s našim klubom MBK Karlovka, sa rozhodla usporiadať streetballový  turnaj pre širokú verejnosť. Turnaja sa môžu zúčastniť nielen registrovaní hráči, ale aj ich kamaráti a rodičia!!!

Turnaj sa uskutoční 02.10.2022 v nedeľu od 9:00 hod. Turnaj sa odohrá na vonkajších ihriskách ZŠ Dubčeka - Majerníková.

Formát turnaja:

  • hrá sa dva na dva /družstvá môžu byť 3-členné/
  • hrá sa 6 minút
  • družstvo: maximálne traja hráči v jednom družstve /môže byť iba jeden registrovaný  hráč SBA nad 15 rokov/
  • prihlasovanie iba on-line na adrese: sport@karlovaves.sk do 23.09.2022
  • štartovné 20,-€/družstvo - platí sa v hotovosti na mieste
  • strelecká súťaž