Kondičný seminár v Záhrebe aj s účasťou Karlovky
27. marca 2015

Neustále vzdelávanie a nové trénerské trendy, to sú veci, ktoré sa u nováčika Eurovia SBL nezanedbávajú. Každoročne sa preto zástupcovia bratislavského klubu zúčastňujú medzinárodného kondičného semináru v chorvátskom Záhrebe. V poradí trinásteho ročníka sa zúčastnil hlavný metodik klubu Ľubor Tománek, kondičný tréner A tímu Marek Mikletič a hrajúci asistent trénera VŠEMvs Karlovka Bratislava Richard Kucsa.

Ľubor Tománek (hlavný metodik MBK Karlovka Bratislava):

- Prečo ste sa rozhodli zúčastniť na seminári v Záhrebe, čím bol špeciálny?

„Praktického seminára i konferencie o kondičnej príprave v športe sa zúčastňujeme so svojimi kolegami i študentmi za ostatné roky pravidelne. Nachádzame na tomto podujatí mnohé teoretické i praktické prezentácie nových informácií o moderných trendoch, postupoch a pomôckach využívaných v príprave vrcholových športovcov v rôznych častiach sveta. Mnohokrát si tiež overujeme už poznané, potvrdzujeme i overujeme naše vlastné zistenia a skúsenosti. Združenie chorvátskych kondičných trénerov a Fakulta kinesiológie Záhrebskej Univerzity (FK ZU) má prestížne postavenie v Európskej asociácii kondičných trénerov (EPCA), v spolupráci s ktorou organizuje uvedené podujatie. Významným partnerom je aj Americká asociácia silového a kondičného tréningu (NSCA).“

- Vďaka komu ste sa mohli zúčastniť tohto semináru?

„Prvotným pre účasť na takomto podujatí je vlastné uvedomenie si potreby sa vzdelávať neustále, potom dobré referencie od kolegov zo zahraničia, podpora pracoviska FTVŠ UK v Bratislave a v neposlednom rade sú to dlhodobé osobné a pracovné vzťahy najmä s basketbalovými kolegami z FK ZU.“

- Aký program a témy sa preberali na ňom?

„Ako z názvu podujatia je zrejmé, dominovala kondičná príprava z rôznych uhlov pohľadu - biomedicínske a biomechanické základy,  diagnostika špecifickej kondície, metodika kondičného tréningu, programy kondičnej prípravy, kondičný tréning detí a mládeže, súčasné tréningové pomôcky, zdravotná funkcia kondičnej prípravy a tiež prevencia zranení športovcov.“

10407867_389856457868743_5355937531185841987_n

- Akí odborníci prednášali, respektíve boli súčasťou tohto semináru?

„Športoví vedci, kondiční tréneri, fyzioterapeuti, športoví lekári, či rehabilitační odborníci. Renomovaní tréneri elitných športovcov - bývalých i súčasných. Spomeniem aspoň basketbalových hráčov, ktorých kondiční tréneri prednášali - Dražen Petrovič, Toni Kukoč, Marc Gasol či Ricky Rubio.“

- Čo nové ste sa dozvedeli z hľadiska nadobudnutých informácií?

„Jednalo sa predovšetkým o zdieľanie skúsenosti s prípravou elitných športovcov, ale aj zaujímavá bola téma využitie molekulárneho vodíka v športe. Kondičný tréner španielskej basketbalovej reprezentácia a Barcelony Toni Caparros prezentoval evidenčnú a kontrolnú činnosť kondičného trénera ako aj príklady špecifických cvičení pri kondičnom tréningu basketbalistov.“

- Aké poznatky zo semináru sa dajú aplikovať do tréningového procesu na Karlovke?

„Uplatňovanie individuálneho prístupu, detailizácia základných pohybových vzorcov, väčší dôraz  na prevenciu zranení ako budúcu investíciu pre kvalitnejší a zdravší rozvoj hráčov.“

11042971_405305496316748_6004604042518515172_n

- Akým spôsobom plánujete aplikovať získané poznatky do praxe?

„Priebežne realizujeme prenos poznatkov do študijného obsahu v rámci vzdelávania trénerov na akademickej i neakademickej úrovni,  pri výučbe špecializácie basketbal v rámci študijného programu trénerstvo pri školeniach basketbalových trénerov. Rovnako dochádza k zdieľaniu informácii na klubovej úrovni pri konzultáciách s trénermi najmä prostredníctvom kondičného trénera Mareka Mikletiča.“

- Mali by sa členovia realizačných tímov neustále vzdelávať?

„Áno, určite, ale mali by to vnímať zvnútra ako potrebu a nie ako povinnosť. Každý člen realizačného tímu podľa jeho úloh, lebo deľba úloh a oblastí zodpovednosti je v dnešnom športe nevyhnutná, inak je to stále len povrchný čisto rutinérsky prístup s krátkou perspektívou, nízkou efektivitou samotnej prípravy a tím aj nedostatočnej úrovne rozvoja hráčskeho potenciálu v medzinárodnom kontexte.“

Marek Mikletič (kondičný tréner A tímu VŠEMvs Karlovka Bratislava):

- Prečo ste sa rozhodli zúčastniť na seminári v Záhrebe, čím bol špeciálny?

„Prvýkrát som mal možnosť zúčastniť sa pred dvoma rokmi, veľmi sa mi páčilo a povedal som si, že pokiaľ bude možnosť pôjdem opäť.“

- Vďaka komu ste sa mohli zúčastniť tohto semináru?

„O seminári som sa dozvedel od svojich kolegov z klubu – Ľubora Tománka a Riša Kucsu.“

- Aký program a témy sa preberali na ňom?

„Konferencia prebieha vždy od piatka do nedele. Prvé dva dni boli tematický zamerané hlavne na kondičnú prípravu – prednášky, ale aj ukážky. Záverečný deň bol viac prakticky zamerané, hlavnou témou bola prevencia voči zraneniam a rehabilitácia po úrazoch.“

11010557_389856521202070_3375954606541462330_n

- Akí odborníci prednášali, respektíve boli súčasťou tohto semináru?

„Prednášali špičkoví chorvátski odborníci, ale aj odborníci zo Španielska alebo USA. Konferencie sa zúčastnili kondiční tréneri, ktorí viedli úspešné olympijské tímy hádzanej (bronz z Londýna) alebo vodného póla (zlato z Londýna).“

- Čo nové ste sa dozvedeli z hľadiska nadobudnutých informácií?

„Spoznal som nových trénerov, videl nové tréningové pomôcky, naučil sa novým poznatkom. Vo viacerých veciach som sa utvrdil, no najmä som sa inšpiroval do ďalšej práce.“

- Aké poznatky zo semináru sa dajú aplikovať do tréningového procesu na Karlovke?

„Niektoré metódy a cvičenia určite využijem aj v tréningovom procese Karlovky.“

10616227_405305346316763_3993454158522986613_n

- Mali by sa členovia realizačných tímov neustále vzdelávať?

„Opäť sa mi raz potvrdilo, že človek sa učí celý život a stále sa je čo učiť, preto si myslím, že členovia realizačných tímov by sa mali neustále vzdelávať.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk