Kubala: Minibasket centrum v Karlovke patrí ku kľúčovým
29. augusta 2015

V rámci predstavovania našich Minibasket centier sme si na záver nechali pravdepodobne to najdôležitejšie, ležiace priamo v srdci klubu, v Karlovke. Vyspovedali sme pre vás koordinátora tohto centra, Františka Kubalu.

- Aké sú podmienky pre rozvoj basketbalu v Karlovke ako v mestskej časti?

„V Karlovej Vsi sme našli viacero ochotných ľudí na základných a stredných školách, ktorí sú nápomocní pre rozvoj tohto kolektívneho športu. Tu sme začínali, nesmieme názov Karlovka a tu prebiehajú do dnešného dňa aj kľúčové tréningy minibasketbalových aj všetkých starších žiackych, dorasteneckých a momentálne už aj mužských kategórii, čo značí, že za 10 rokov sme v Karlovke spokojní, aj keď vždy sa nájde priestor na zlepšenie.“

- Kedy bolo Minibasket centrum Karlovka založené a aký bol dôvod začať pracovať s mládežou na najnižších stupňoch?

„Sme a budeme tým basketbalovým klubom, ktorý začal svoje aktivity v Karlovej Vsi a na Dlhých Dieloch a rozvíja ich dodnes. Toto centrum funguje od začiatku. Prvé kroky urobili Zuzka Velasová a Marek Bulík. Postupne sa nám podarilo v Karlovej Vsi dostať do všetkých základných škôl, a to sú: Základná škola Karloveská, Základná škola Alexandra Dubčeka, Základná škola Tilgnerova a Základná škola Veternicova na Dlhých dieloch.“

- Aké sú ciele tohto centra?

„Ciele minibasketbalového centra Karlovka je pritiahnuť a motivovať deti k prvým basketbalovým krokom. Prebieha tu asi najväčší počet detských podujatí, ktoré pripravujeme a realizujeme pre deti na základnom stupni. Spomeniem podujatie Hýbeme svetom, Minibasketbalové hry až po mini basketbalovú ligu - Microligu, ktorá je pravidelne organizovaná v našom domovskom stánku na Majerníkovej a myslím si že, jedno z kľúčových centier pre dodávanie detí do starších žiackych a dorasteneckých kategórii.“

F94B6061

- Čo je obsahovou náplňou?

„Obsahovou náplňou je všeobecný tréningový proces. Snažíme sa rozvíjať základné pohybové vlastnosti a zručnosti detí. Samozrejme robíme to s basketbalkou, tak aby sme pritiahli deti k tomu, aby mali radi basketbal a aby chceli basketbalku alebo tenisky pod vianočný stromček a ich motiváciou bolo dostať sa na extraligový alebo dorastenecký zápas, kde by videli krásu tohto športu v plnom rozsahu. Taktiež aby boli možno motivovaní sa stať a urobili krok k tomu, aby sa z nich stali či už výkonní, vrcholoví alebo nebodaj aj profesionálni športovci, respektíve basketbalisti.“

- Na záver, prečo by mal rodič zaradiť svoje dieťa práve na basketbal?

„Basketbal je komplexný šport, pri ktorom dieťa okrem všestranných a náročných pohybových schopností získa naozaj veľmi veľa v rámci tímovej spolupráce, socializácii, komunikácie, disciplíny a naučí sa veľa pre svoj život, ako si stanoviť ciele, ako fungovať v tíme, ako sa naučiť disciplíne. Myslím si, že toto vie dať dieťaťu naozaj veľa. Vie účelne a efektívne stráviť svoj voľný čas.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk