Kucsa: Úloha scouting analytika sa ešte na Slovensku neudomácnila
17. mája 2015

Scouting analytik, to je názov pozície, ktorá je na Slovensku veľkou neznámou. Čo všetko obnáša táto funkcia v realizačnom tíme, to bolo predmetom rozhovoru s Rišom Kucsom, mimo iného aj hráčom A tímu VŠEMvs Karlovka Bratislava.

- Pre mnohých je funkcia "scouting analytika" veľkou neznámou, predstavte čitateľom, čo je vlastne vašou úlohou?

„Úlohou je vykonať scouting súpera a vlastného družstva podľa požiadaviek trénera z pozorovania záznamov zápasov a herných štatistík či iných dostupných údajov. Je viac druhov scautingu napr. predzápasový, pozápasový a ďalšie, ktoré poskytujú množstvo informácií. Tieto informácie treba spracovať, vyhodnotiť a v požadovanej podobe interpretovať trénerom a hráčom. Cieľom je poskytnúť informácie, ktoré budú nápomocné v zápase pre dosiahnutie víťazstva a zlepšovanie herného výkonu družstva a jednotlivca. Získané údaje sa využívajú ako výborná spätná väzba v tréningovom procese.“

- Aké formy skautovania súpera využívate?

„Pozorovaním záznamov zápasov, herných štatistík a z časti sú to aj informácie získané z odborných basketbalových kruhov.“

- Ako sa ďalej narába so spracovanými údajmi?

„Získaný materiál prechádza video úpravou, „čistením“ číselných dát, písomným spracovaním a na záver je to výber a logické usporiadanie tých najdôležitejších údajov.“

10710867-887538951273852-4383964683789607203-n

- Aký je výsledok, ktorý sa dostane k hráčom, respektíve realizačnému tímu?

„Výsledok je v podobe premietnutia videa s hernými situáciami, znázornenie herných situácií cez schémy, „číselné“ informácie získané z herných štatistík. Scauting správa (report) je podľa požiadaviek trénera s dôrazom na určenie taktiky hry družstva v zápase.“

- V čom tkvie výhoda tejto funkcie oproti konkurencii?

„Myslím si, že v prebiehajúcej sezóne vykonávali aj ostatné družstvá scouting. Rozdiel a výhoda bola v tom, že v našom družstve túto úlohu vykonávala na to určená kvalifikovaná osoba, kým v ostatných družstvách (podľa mojich dostupných informácií) to boli tréneri a asistenti trénerov. V našom prípade hlavný tréner a asistent trénera boli odbremenení od pracných úkonov detailného pozorovania, strihania záznamov až po vyhotovenia výsledného materiálu a mohli sa venovať svojim úlohám.“

- Kde sa zobrala motivácia k práci "scouting analytika"?

„Vychádza zo záujmu o basketbal z taktickej a keď to tak môžeme pomenovať „štatistickej“ stránky. Ako hráča a aj trénera ma zaujíma ako takéto typy informácií pomáhajú k splneniu cieľov.“

F94B0323

- S akými nástrojmi narábate pri získavaní informácií o rivaloch?

„Najdôležitejšia je dostupnosť k údajom, v tomto smere SBL vykonala opatrenie, kedy každý zápas musí byť nahrávaný a umiestnený na dostupný portál spolu so záznamom hernej štatistiky. Ďalej sú to programy pre prácu s videom, program na vytváranie schém a zručnosť pracovať so „základnými“ balíčkami ako je napr. Microsoft Office.“

- Plánujete upraviť túto analýzu nejako do ďalšieho ročníka?

„Je to dosť možné, že pozícia "scouting analytika" v realizačnom tíme družstva Karlovky bola vo svojej podobe prvá oficiálna pozícia v najvyššej basketbalovej súťaži mužov na Slovensku. Úloha a práca "scouting analytika" sa v našej basketbalovej komunite ešte neudomácnila, je potrebné ju propagovať a presviedčať, že má svoju dôležitosť a opodstatnenie. Je potrebné, aby sa rovnako s vývojom hry a techniky aj táto pozícia vyvíjala. Sme si vedomí, aké nedostatky sa počas minulej sezóny vyskytli a do ďalších ročníkov budú odstraňované.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk