Kvestor VŠEMvs Ľuboš Cibák: Vzdelanie hráčov je prvoradé!
03. februára 2016

Hlad po výhrach, ale aj po vzdelaní. Vedenie Karlovky stavia známky svojich hráčov pred basketbal.

Keď sa na začiatku tretieho milénia rozhodli v basketbalovom Interi nepokračovať s mládežníckymi prípravkami, bol súčasný prezident VŠEMvs Karlovka Bratislava Ľuboš Cibák jedným z dotknutých rodičov. Jeho syn a ďalšie deti nemali zrazu kde trénovať, alebo proti komu hrať zápasy. Dnes stojí na čele jedného z najúspešnejších basketbalových projektov na Slovensku. Okrem klubových povinností musí však stíhať aj funkciu kvestora Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs). Tá je nielen hlavným partnerom karloveského basketbalu, ale aj jeho najväčším sponzorom.

Na dvoch nohách

„Chceme spolupracovať s takými hráčmi, ktorí sú ambiciózni a majú záujem skĺbiť basketbal so štúdiom,“ načrtol Ľuboš Cibák filozofiu klubu. „Od hráčov vyžadujeme, aby absolvovali vysokú školu. Napriek tomu, že hrajú extraligu, na prvom mieste má byť vzdelanie,“ tvrdí. Hráčov, ktorí by sa hraním basketbalu chceli živiť a o štúdium záujem nemajú, radi posunú iným, profesionálnym klubom.

Chalani to síce nemajú ľahké, no zvládajú to. "Škola je prvoradá na každom stupni našej pyramídy. Zhoršenie známok nemožno ospravedlniť basketbalom," je presvedčený. Aj preto sledujú študijné výsledky svojich hráčov v seniorských tímoch, ale aj v doraste. "Staviame na dlhodobých cieľoch. S hráčmi podpisujeme viacročné zmluvy, čo je na Slovensku neobvyklé," vraví. Vedenie klubu tak nabáda hráčov k tomu, aby mali možnosť plnohodnotnej kariéry aj po ukončení tej športovej. Bojujú tak proti tomu, aby sa z hráča pred štyridsiatkou stala takpovediac stratená existencia. "Naši chalani stoja na dvoch pevných nohách," zdôrazňuje.

F94B8060

Šéftréner Karlovky František Kubala je zároveň vedúcim Katedry športu

Vysokoškolské a univerzitné štúdium je s pôsobením basketbalového klubu VŠEMvs Karlovka Bratislava veľmi úzko späté na viacerých frontoch. Vedenie vysokej školy je totiž presvedčené aj o nutnosti telesného rozvoja svojich študentov. Šport k vysokej škole jednoznačne patrí! Preto môžu poslucháči získavať kredity aj v rámci tamojšej Katedry športu a voľnočasových aktivít. Jej vedúcim je zároveň šéftréner Karlovky František Kubala, no objavujú sa tu aj ďalšie mená spojené s klubom VŠEMvs Karlovka Bratislava: Denisa Zambová, Peter Ivanovič, či Maroš Helmecy. Študujú tu tiež viacerí hráči.

Posledný meotar

Na súkromnej vysokej škole, ktorú založila jeho mama, začal Ľuboš Cibák pracovať po dlhoročnej praxi v súkromnom sektore."Škola postupne rástla a bolo potrebné ju silnejšie podchytiť po manažérskej stránke. Mojou úlohou bolo dostať pod kontrolu financie a pripraviť pre VŠEMvs nové spoločné sídlo," približuje kvestor Ľ. Cibák.

Počas jeho prvých semestrov sídlila VŠEMvs vo Vrakuni, kde si priestory na výučbu prenajímala. Po niekoľkých pokusoch o presťahovanie, sa napokon objavila možnosť rekonštrukcie objektu na Furdekovej ulici v Petržalke. Keďže Ľ. Cibák pracoval 15 rokov v IT sektore, štandardy pre vysokoškolské sídlo mal postavené veľmi vysoko, nad slovenským priemerom. "Myslím, že sa nám podarilo vybudovať dôstojné priestory pre vysokú školu," hovorí na margo sídla, ktoré pripomína skôr moderné výpočtové centrum, ako slovenskú vzdelávaciu ustanovizeň. Priestory sú moderné, príjemné, "student-friendly", učebne sa dajú prispôsobovať, zväčšovať či rozdeľovať pohyblivými stenami. Moderne vybavený interiér dopĺňajú v každej učebni HD dataprojektory. Tie vytlačili zastarané meotary, ktoré sa ešte na premietanie učiva na mnohých školách používajú."Posledný kus nám ale ešte ostal, používa ho totiž jeden z našich profesorov a nedá naň dopustiť," smeje sa kvestor.

478326_505880972775748_663168674_o

Ľubošovi Cibákovi sa podarilo vytvoriť pre VŠEMvs moderné priestory

Študent je partner

Vysoké školstvo je na Slovensku často terčom kritiky pre svoju nízku kvalitu. To ale nie je prípad Vysokej školy ekonomiky a manažment verejnej správy v Bratislave. "Podľa mňa sa môžeme rovnať s podobnými školami v strednej a východnej Európe. Máme licenciu od akreditačnej komisie, to je smerodajné. No záleží nám tiež na kvalite vzdelávacieho procesu a na tom, čo si z neho študenti odnesú do praxe. To je na Slovensku často bohužiaľ na okraji záujmu," vysvetľuje.

Podľa jeho slov nezáleží pri výbere pedagóga iba na tom, koľko titulov má a koľko odborných článkov vydal. Rovnako podstatné sú aj jeho schopnosti odovzdávať svoje vedomosti. "Odborník z praxe nemusí byť zákonite aj dobrý pedagóg," myslí si Ľ. Cibák. Ku svojim študentom pristupujú na VŠEMvs ako ku klientom. "Dbáme o to, aby študentov naši pedagógovia brali ako seberovných a nie podriadených, ako často býva na verejných školách," hovorí.

Slováci berú súkromné vysoké školy svojsky. Mnohí si myslia, že kto platí za štúdium, automaticky dostane titul. "Študent platí za to, že mu vytvoríme dobré podmienky na to, aby mohol absolvovať štúdium a získať tie najlepšie vedomosti. Ak túto možnosť nevyužije, titul nezíska," hovorí. Stáva sa dobrovoľným sponzorom školy, ale žiadne peniaze mu titul nekúpia. Faktom tiež je, že verejná vysoká škola, na ktorej je štúdium bezplatné, dostáva na každého poslucháča od štátu aj dvakrát toľko financií, ako platia študenti na VŠEMvs.

Prečo sa hlásia študenti na VŠEMvs? Podľa Ľuboša Cibáka ich motivuje najmä tlak zamestnávateľov na vyššie vzdelanie. "Máme tu mnoho študentov v stredných rokoch. Často pracujú vo verejnej správe a ak si chcú udržať miesto, musia mať titul z tejto oblasti," hovorí. Neraz sa stalo, že VŠEMvs navštevovali rodič so svojím synom alebo dcérou zároveň."Raz u nás dokonca naraz promovali aj starý rodič a vnuk,"uzatvára.