Maroš Helmécy úspešným absolventom
22. júna 2015

Touto cestou by sme chceli ešte raz zablahoželať nášmu trénerovi Marošovi Helmécymu, ktorý úspešne zakončil svoje štúdium na Fakulte Telesnej Výchovy a Športu a môže sa tak hrdiť titulom Mgr. Maroš gratulujeme ti!

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk