MBK Karlovka bude súčasťou Karloveských hodov aj tento rok. Tešíme sa na Vás Karlovešťania.
24. septembra 2015

Príďte si na Karloveské hody zahrať basketbal. V mix kategórii si môžu zahrať spolu súrodenci a rodičia, prípadne starí rodičia. Ak máte chuť si vytvoriť  družstvo s kamarátmi, neváhajte a pridajte sa k nám. Hráte o ceny MBK Karloka. Najmenší si prídu na svoje pri zdolávaní basketbalovej dráhy a streľbe na mini kôš. Zahráme si aj basketbalové piškôrky. Viac info o našom klube Karlovka sa dozviete priamo na mieste v MBK Karlovka stánku. Tešíme sa na Vás.

Deň: 27.09.2015  v Nedeľu
Čas:  9:00 - 14:00
Miesto: Líščie údolie  (pod pódiom)

Registrácia družstiev od 9:00 do 9:20 priamo na mieste.
Kategórie: rôzne vekové kategórie (3+1). Bez rozdielu veku, rodičia deti, družstvá mládeže.
Sprievodné aktivity:
Mini basketbalový kôš
Basketbalová dráha pre najmenších.
Súťaže o ceny MBK Karlovka a permanentky MBK Karlovka.
Harmonogram:
9:00 - 9:20 registrácia
9:30 - 13:00 streebalové zápasy
9:30 - 13:00 minibasketbalový kôš a basketbalová dráha 
13:30  0 vyhodnotenie STREETBALU 

Viac info na mbkkarlovka@mbkbkarlovka.sk

Program Karloveských hodov