MBK Karlovka hľadá nových hráčov do družstiev.
05. septembra 2014

Ako klub máme vybudovanú kompletnú pyramídu v jednotlivých kategóriach. Neustále hľadáme nových mladých nadšencov, ktorí sa chcú zabávať športom a basketbalom. Pre chlapcov a dievčatá ročník narodenia 2005, 2006,2007,2008 a mladších otvárame Pohybové a loptové hry. Nových hráčov radi privítame taktiež v Minibasketbale, ktorý je pre ročník narodenia 2003, 2004, a 2005. Pridaj sa k nám a poď sa zabávať basketbalom.

Pohybové a loptové hry pre chlapcov a dievčatá.
Krúžok je zameraný najmä na rozvoj všeobecných pohybových schopností, harmonický rozvoj dieťaťa prostredníctvom športových hier a predovšetkým na vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu. Poďte medzi nás, ak máš rád pohyb a chceš spoznať nových kamarátov.

Minibasketbal.
Zameriavame sa predovšetkým na vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu. Deti sa zoznamujú prostredníctvom pohybových hier so základmi basketbalu. Rozvíjame pohybové schopnosti a zlepšujeme basketbalové pohybové zručnosti. Poď medzi nás, ak máš rád šport a basketbal.

Rozpis časov a telocviční

posterMinibasket 2014 posterPohybovehry 2014