MBK Karlovka sa chystá na Karloveské hody 2017
27. septembra 2017

Karlovka svojou účasťou podporí Karloveské hody  aj tento rok.  

V nedeľu 1.10.2017 nás nájdete v Líščom údolí. Basketbalový kôš rozložíme pod pódiom a zábava s nami sa môže začať. O 10:00 zahájime Streetbasketbalový hodový turnaj. Prihlásiť sa môžu mix kategórie rôzneho veku, či pohlavia. Registrácia bude prebiehať priamo na mieste od 9:00 do 9:45 hod. Súčasťou nášho programu budú aj individuálne súťaže. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0903 740 126, alebo na mbkkarlovka@mbkkarlovka.sk.

Súčasťou propagácie klubu MBK Karlovka bude aj info stánok, kde môžete získať informácie o basketbalových krúžkoch, ktoré organizujú naši tréneri. Taktiež môžete získať informácie o družstvách nášho klubu. Nábor detí prebieha celoročne, každé dieťa si zaslúži šancu skúsiť basketbal a zamilovať si ho. 

Príďte sa zabávať s nami. Tešíme sa na Vás!