Microliga odštartovaná
27. októbra 2014

Najmenší hráči odohrali prvé zápasy Microligy v Senci.
V nedeľné doobedie 26.10.2014 sa odohralo prvé kolo Microligy. Hráči MBK Karlovka a GABBO Senec si medzi sebou zmerali sily v súťažiach a samotnom basketbalovom zápase 3x3. V rámci rozcvičenia vytvorili tréneri hráčom prekážkové dráhy a štafety. Body sa striedavo udeľovali obidvom družstvám. Po kvalitnom zahriatí, sa začal zápas 3x3 po celom ihrisku. Hráči sa striedali po 3 minútach hracieho času. Trojice hráčov, takto odohrali 36 minút hrubého hracieho času. Znova nasledovali súťaže ako streľba na kôš, či súťaž „škrekčkovanie“. Cieľom hry je získať pre svoje družstvo čo najviac cukríkov. Každý hráč musí počas zbierania cukríkov aj neustále driblovať. Vyzbierané cukríky sú odmenou pre celé družstvo. Po súťažiach znova nasledoval zápas 3x3. V závere doobedia tréneri odovzdali ceny pre zúčastnených a spoločne sa rozlúčili basketbalovým pokrikom.

Komentár trénera MBK Karlovka Denisa Zambová: „Microliga je určená pre decká, ktoré sa zoznamujú s basketbalom. Takouto akciou chceme priblížiť basketbal najmenším, vysvetliť im pravidlá a vytvoriť k danému športu pozitívny vzťah. Zjednodušené pravidlá basketbalu, organizácia hry (3x3), neoficiálni rozhodcovia a aktívna prítomnosť rodičov pri tvorbe podujatia vytvára v hráčoch pozitívne skúsenosti. Tréneri trpezlivo a s radosťou vysvetľujú základné pravidlá hry počas rozhodovania. V súťažiach nikto nemá pocit veľkej prehry, všetci sa spoločne tešia z aktivity. To sú základné charakteristiky podujatia, ktorých sa chceme držať. Verím, že sa počet hráčov bude v ďalších kolách rozrastať a budeme získavať ďalšie skúsenosti. Touto cestou by som rada pozvala decká z krúžkov Minibasketbalu na ďalšiu akciu.„

Ďalšie kolo Microligy je naplánované v novembri v Bratislave. K družstvu MBK Karlovka a GABBO Senec, by sa malo pridať ešte jedno družstvo. Zápasy odohrajú navzájom proti sebe.