MINIBASKET LIGA - 3. KOLO V PETRŽALKE
01. apríla 2015

V poradí už tretie  kolo MINIBASKET LIGY  si získalo ďalších nadšencov minibasketbalu. Tento krát sme sa stretli v Petržalke na ZŠ - Dudova. Petržalké kolo organizovalo Centrum Petržalka pod vedením trénerov Peťa Ivanoviča a Marty Pálenikovej.  Družstvo Petržalky tvorili decká zo ZŠ - Dudova a ZŠ - Felix. Pozvanie prijali ďalšie centrá a to Centrum Dúbravka (trénerka Zambová), centrum Karlovka (tréner Kožár, tréner Bečárik, trénerka Mackovičová) a centrum Vajnory- Senec (tréner Bratina). 

Skupinovým  ballhandlingom sme odštartovali trojhodinové súťaže a zápasy.

MINIBASKET LIGA 3. KOLO

Po rozcvičke sa družstvá rozcvičili a začali sa naše mini zápasy. Trvanie jedného zápasu bolo 3 minúty, kde hráči hrali 3 x 3.  Takto sa hráči striedali 45 minút a nasledovala súťaž družstiev. Po prihrávke hráč dribloval a vystrelil na kôš. Tréneri pripočítavali body družstvu, ktorého hráč ak prvý skóroval. V rámci súťaže nesmela chýbať súťaž " škrečokovanie". Cieľom hry je vyzbierať pre svoje družstvo čo najviac cukríkov. Družstvá začínajú v rohoch telocvične. Na znamenie sa driblingom hráč dostane do stredu ihriska, odkiaľ zoberie jeden cukrík a vracia sa späť k družstvu. Súťaž vyhráva družstvo s najväčším počtom cukríkov, ale porazený nie je nikto. Každý z družstva si vybojuje  sladkú cukríkvú odmenu.

"Sme veľmi radi, že si na naše podujatia zvykli decká a rodičia. Tešíme sa stálej účasti našich hráčov a dokonca  lákame pozornosť nových hráčov. Podujatia, ktoré organizujeme sú pre všetky deti, ktoré majú radi basketbal a chcú sa zabaviť. Dokonca sme môže prísť aj dieťa, ktoré náš krúžok nenavštevuje, ale prejaví záujem", komentovala trénerka Denisa Zambová. 

Peťo Ivanovič ako tréner a koordinátor centra vyslovil pokojnosť s petržalským kolo MINIBASKET LIGY. "Po prvý krát sme zorganizovali podujatie aj v Petržlke, na našej kmeňovej škole  ZŠ - Dudova , kde počas týždňa prebieha krúžok pohybové a loptové hry. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať vedeniu školy ZŠ - Dudova, že nám umožnilo túto akciu zorganizovať v priestoroch telocvične. " 

Tak ako každé kolo, aj tento krát sa pridelovali body a vyhodnocovali víťazi. V treťom kole dostalo každé družstvom rovnaký počet bodov. Nižšie uvádzame priebežnú tabuľku zo všetkých podujatí.

Centrum 1. kolo/ Body 2. kolo/ Body 3. kolo/ body Spolu 
Vajnory - Senec 8 0 8 16
Dúbravka 8 7 8 23
Petržalka 7 5 8 20
Karlovka 6 6 8 20
Komárno 8 0 8

MBK Karlovka chystá ešte ďalšie kolo MINIBAKSET LIGY a to v Dúbravke. Finálne kolo sa uskutoční v SENCI na GABBO CUP podujatí koncom mája. Tešíme sa na účasť našich mladých hráčov.

KARLOVKA DO TOHO !!!