MiniBasket liga sa snaží pritiahnuť deti k basketbalu
30. marca 2015

Minibasket liga sa na Karlovke utešene rozrastá, počas uplynulého víkendu sa uskutočnilo už jej tretie kolo v aktuálnej basketbalovej sezóne. O zrode a cieľoch tohto projektu sme sa mimo iného porozprávali so šéftrénerom MBK Karlovka Bratislava Františkom Kubalom.

- Čo stálo za vznikom Minibasket ligy?

„Vznik vlastnej ligy ovplyvnili dva faktory. Jeden pozitívny - systematický rozvoj najmladších klubových kategórií, prípraviek loptových a pohybových hier a minibasketbalu v rámci regiónov Bratislavy, ktoré pokrýva náš klub (Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Ves, Petržalka - Ovsište, Vajnory-Rača-Senec) a druhý negatívny - forma, organizácia a riadenie oficiálnych krajských súťaží v kategóriách minibasketbalu, ktoré nekorešpondovali so zámermi, ktoré sú pre nás dôležité v týchto kategóriách.“

 - Vďaka komu bolo možné uskutočniť projekt Minibasket ligy?

„MiniBasket ligu organizujú naši tréneri, pedagógovia za pomoci rodičov a v poslednom ročníku aj hráčov mužských kategórií.  Projekt realizujeme aj vďaka podpore partnerov ako Mesto Bratislava, mestská časť Karlova Ves, neziskovej organizácie Basketland n.f. i projektu „Zober loptu, nie drogy“.“

minibasket_liga_logo_blue

 - Ako dlho funguje súťaž medzi Minibasket centrami, kto všetko je zapojený do súťaže?

„Projekt MiniBasket liga funguje už tretiu sezónu, aj keď v úvodných ročníkoch jej organizácie sme sa nevyhli "detským organizačným chorobám"  a technickým, priestorovým, personálnym problémov. Až v tomto ročníku plnohodnotne napĺňa svoj zámer, keď v nej štartujú všetky klubové minibasket centrá (Karlovka, Dúbravka, Petržalka, Vajnory-Rača-Senec ) ako aj pozvané partnerské kluby z okolia Bratislavy.“

- Akou formou prebiehajú jednotlivé kolá ligy?

„Prebieha formou víkendových turnajov v každom z našich MiniBasket centier počas celého školského roka a na záver sezóny chystáme vyvrcholenie formou záverečného 3x3  minibasketbalového turnaja - Gabbo Cup v outdoorovom areáli Slnečných jazier v Senci 22.-23. mája v Senci. Hráme na upravených menších ihriskách na minibasketbalové koše v trojiciach, tak aby sa každý z hráčov adekvátne zapájal do hry, resp. súťažíme v pripravených individuálnych disciplínach zameraných na pohybovú kultúru, ovládanie lopty a základné basketbalovú zručnosti. Väčšinou na spestrenie nechýba súťaž ani pre rodičov a fanúšikov svojich ratolestí, resp. ballhandlingové rozcvičenie vedené niektorým z našich starších hráčov.“

 - Aké sú ciele súťaže?

„Cieľom podujatí MiniBasket liga je ukázať a priblížiť základy basketbalu najmladším záujemcom, prioritne z radov žiakov prvého stupňa základných škôl a ukázať žiakom súťaživosť, kreativitu a čaro tohto športu.  Klub tým chce propagovať a podporovať deti, ktoré sa každý týždeň zúčastňujú tréningov vo svojom centre, vytvoriť im možnosti na vzájomné spoznávanie a konfrontáciu v priateľskej športovej atmosfére.“

IMG-7318
- Akým spôsobom je Minibasket liga pomocou pre najmladšie družstvá na Karlovke?

„MiniBasket liga motivuje deti k víkendovému súťaženiu, je prípravou na vstup hráčov do oficiálnej súťaže SBA, ktorá je výrazne konfrontačnejšia, je výrazne administratívne a logisticky náročnejšia a hlavne sa hrá vo formáte 5 na 5. Určite je však pre našich hráčov dobrým odrazovým mostíkom pre účasť v súťaži mladších minibasketbalistov, kde štartujeme s dvoma tímami - Karlovka „A“ - Minibasket centrum Karlovka, Karlovka „B“ - Minibasket centrum Petržalka.“

- Mali by sa aj ostatné kluby venovať viac najmladším basketbalovým kategóriám?

„Je to na filozofii a rozhodnutí každého mládežníckeho či seniorského klubu, či a ako bude myslieť na ďalšie basketbalové generácie. Momentálne mládežníckym klubom chýbajú na to najmä zdroje - finančné, priestorové a personálne zázemie, tým profesionálnym seniorským motivácia, nakoľko si môžu na voľnom trhu hráčov okamžite vybrať dostatočný počet zahraničných borcov a tým nie sú nútení investovať do svojich mládežníckych základní. V oboch prípadoch klubov si to pýta dlhodobejšiu víziu a stratégiu, ale majitelia klubov, ako aj aktéri z radov mládežníckych trénerov, či sponzorujúcich rodičov sú primárne upriamení na rýchly úspech, či výsledok. Rovnako si to vyžaduje rozumné usmernenie o riadiacich orgánov slovenského basketbalu, ktoré v poslednom desaťročí výrazne absentuje.“

 - Koľko hráčov z tejto ligy sa presadilo do A tímu Karlovky?

„V hlavnom tíme momentálne figurujú dvaja hráči, ktorí urobili svoje prvé basketbalové kroky v našej úvodnej prípravke, resp. minibasketbalovom tíme - David Abrhám a Marek Doležaj. Viacero hráčov hrá v zahraničí (Fusek, Vitek), ale aj v nižších seniorských súťažiach.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk