Prípravka ZŠ Dubčeka

KOORDINÁTOR:
Peter Ivanovič
Telefón:
0903/670088
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk

 ROZVRH TRÉNINGOV školský rok 2021-22

ZŠ A. Dubčeka - UTOROK 15.30 - 17.00 tréner Martin Hrebičík 0904029455