MINIBasketbalové Centrá opäť začínajú
23. septembra 2018

V MBK Karlovka sa od pondelka 24.9.2018 rozbehnú všetky prípravky a krúžky na školách. Aj v sezóne 2018/2019 máme pre všetkých budúcich basketbalistov otvorené  4 MINIBasketbalové Centrá - Karlovka, Dúbravka-Lamač, Centrum - Staré mesto, Petržalka. Cieľom minibasketbalu v krúžkoch na základných školách je prilákať čo najviac deti a ukázať im krásu pohybu, športu a basketbalu. Krúžok LOPTOVÉ A POHYBOVÉ HRY - Basketbal je zameraný najmä na rozvoj všeobecných, pohybových schopností, harmonický rozvoj dieťaťa prostredníctvom športových hier a predovšetkým na vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu.
 
Tak neváhajte, stačí si vybrať a prísť.....Karlovka Do TOHO!!!!
 
Centrum Karlovka:
Pondelok:  ZŠ Majerníkova - 1.-2.ročník   14,30 - 15,30  tréner Gasim Beshir
                  ZŠ Tilgnerova                           14,00 - 15,00 tréner Jakub Bendík
 
Utorok: 
 
Streda:
 
Štvrtok:   ZŠ Majerníkova - 3.-4. ročník    14,30 - 15,30 tréner Martin Hrebičík
 
Piatok:    ZŠ Karloveská                           14,00 - 15,00 tréner Majo Šuták
 
 
Centrum Staré mesto:
Pondelok: ZŠ Dubová                               14,00 - 15,30  tréner Martin Madaj
 
Utorok:     ZŠ Mudroňova                          14,00 - 15,30 tréner Martin Madaj
 
Streda:     ZŠ Dubová   - 1. - 2.ročník       14,00 - 15,00  tréner Martin Madaj
                                      - 3. - 4.ročník       15,00 - 16,00 tréner Martin Madaj
 
Štvrtok: 
 
Piatok:
 
Centrum Dúbravka-Lamač:
Pondelok: 
 
Utorok:      ZŠ Malokarpatské nám.          15,00 - 16,30 tréner Ema Šoltésová
 
Streda:      ZŠ Pri Kríži  - 3. - 4.ročník      15,00 - 16,30 tréner Ema Šoltésová
  
Štvrtok:
 
Piatok:      ZŠ Pri Kríži - 1. - 2.ročník         14,00 - 15,00  tréner Ema Šoltésová
 
 
Centrum Petržalka: 
 
Pondelok:    ZŠ Pankúchova 4    1.-3. ročník    14.30 - 15.30   tréner Peter Ivanovič
 
Štvrtok:        ZŠ Pankúchova 4    1.-3. ročník     14.00 - 15.00  tréner Peter Ivanvoič