Monika Bartošová: Získala si ma priateľská atmosféra v klube
29. apríla 2015

O tom, že hráči MBK Karlovky Bratislava majú vynikajúcu starostlivosť už niet pochýb. Na zápasoch A tímu bola vždy prítomná sympatická klubová lekárka MuDr. Monika Bartošová, ktorú vám v nasledujúcich riadkoch bližšie predstavíme.

- Čo vás viedlo k tomu, aby ste stali športovou lekárkou?

„V detstve som sa venovala športovej gymnastike. Po ukončení Lekárskej fakulty MU v Brne v roku 1996 som sa vrátila do Bratislavy a chcela som sa špecializovať v pediatrii alebo hematológii, ale asi osud to tak chcel a tieto miesta boli obsadené. Tak moje kroky viedli na Ústav telovýchovného lekárstva, kde po stretnutí s riaditeľkou MUDr. Urvayovou som dostala príležitosť pracovať na ich pracovisku.“

- Ako dlho sa venujete tejto činnosti?

„Od ukončenia Lek. fakulty, najprv som ako neatestovaná lekárka pod dohľadom kolegov z UTL vykonávala preventívne prehliadky športovcov a začala som stáž na I. internej klinike SZU, kde som získala v roku 1999 atestáciu z vnútorného lekárstva 1. stupňa. Následne som sa pripravovala na nadstavbovú atestáciu z telovýchovného lekárstva, ktorú som získala v r.2003. Tento rok bol prelomový aj pre Ústav telovýchovného lekárstva, ktorý bol zlúčený s Klinikou telovýchovného lekárstva na Mickiewiczovej, kde som dostala príležitosť pracovať ako atestovaný ambulantný lekár.  V roku 2007 som získala atestáciu z vnútorného lekárstva 2. stupňa, tzv. EU atestáciu, čo mi umožňuje poskytovať aj interné vyšetrenie.“

- Čo ste za tie roky dosiahli, kde sa vám podarilo uplatniť vaše služby?

„Už takmer 20 rokov spolupracujem s SBA s ženskými reprezentáciami do 16 a 18 rokov. Zúčastnila som sa majstrovstiev Európy, tiež svetového šampionátu žien do 19 rokov a bola som aj pri tíme žien. S tímom basketbalistiek som bola na Európskom olympijskom festivale mládeže v Paríži v roku 2003, kde získali zlatú medailu. Na klubovej úrovni to bolo zabezpečenie extraligových tímov Istrobanka Bratislava, BK Petržalka, BK Slovan, B.S.C. Bratislava a MBK Karlovka Bratislava. Taktiež poskytujem komplexné zdravotné zabezpečenie podujatí ako napríklad Basketland Camp, majstrovstvá Slovenska v atletike a mnohé ďalšie.“

F94B6155

- Prečo ste sa nakoniec rozhodli pomáhať svojimi službami na Karlovke?

„Bola som oslovená Františkom Kubalom, či by som nepomohla pri zabezpečení lekárskej starostlivosti o hráčov klubu MBK Karlovka Bratislava. Dovtedy som sa prevažne starala len o basketbalistky, takže to bola zmena - pohybovať sa v mužskom kolektíve a získať si ich dôveru. V klube je priateľská atmosféra, čo si ma získalo.“

- Akú činnosť poskytujete klubu a hráčom?

„Komplexné zdravotné zabezpečenie počas súťažných zápasov, konzultácie zdravotného stavu hráčov s následnou úpravou tréningového zaťaženia a preventívne prehliadky športovcov.“

- Kvôli čomu k vám najčastejšie hráči chodia?

„Verím, že kvôli tomu, že sa im snažím pomôcť, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť k tomu, čo im robí radosť (úsmev).“

IMG-6456

- Vykonávate aj komplexné športové prehliadky? Ako tieto prehliadky prebiehajú?

„Preventívne prehliadky športovcov poskytujeme na Klinike telovýchovného lekárstva LF UK a UNB na Mickiewiczovej ul. v Bratislave. Na túto prehliadku je potrebné sa vopred objednať a prísť v čase, keď športovec nie je chorý. Vyšetrenie jedného športovca trvá cca 1 a pol hodiny.
Súčasťou základnej preventívnej prehliadky športovca je vyšetrenie telovýchovným lekárom, antropometrické vyšetrenie (výška, hmotnosť, % tuku), základná spirometria v pokoji, pokojové EKG, odbery krvi a moču, ergometrické vyšetrenie alebo spiroergometrické vyšetrenie. Základná prehliadka môže byť doplnená o výskokovú ergometriu, vyšetrenie anaerobných schopností, biochémiu, všetko záleží od požiadaviek klienta.“

- Zúčastňujete sa seminárov, respektíve podujatí zameraných na telovýchovné lekárstvo?

„Áno, je to kontrolované Slovenskou lekárskou komorou.“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk