Ocenenie športovcov Karlovej Vsi... špeciálne ocenenie pre Luboša Cibáka!!!
05. apríla 2024

Každoročne mestská časť oceňuje športové kolektívy a jednotlivcov. Za sezónu 2023/24 ocenila Karlova Ves z nášho klubu MBK Karlovky:

Mimoriadnu cenu za celoživotný prínos pre športujúcu mládež odovzdala pani starostka Dana Čahojová nášmu bývalému predsedovi klubu Ľubošovi Cibákovi, ktorý bol jedným zo zakladateľom klubu a bol jeho predsedom od roku 2003 do roku 2023 - nepretržite 20 rokov!

Mareka Ribánského tréner, ktorý pôsobí v našom mládežníckom klube nepretržite už 17 rokov. Počas pôsobenia v klube prešiel všetkými vekovými kategóriami, trénoval a vychoval aj niekoľko reprezentantov Slovenska. Momentálne sa venuje najmladším kategóriám, kategóriám, kde sa nekladie dôraz na športový úspech, ale hlavne výchova najmenších hráčov na kladný vzťah k športu!

Individuálne ocenenie si prevzal aj Adam Pukančík - reprezentat Slovenska v kategórií U-16 /účasť na turnaji Olympijských nádejí/ zúčastňuje sa pravidelne reprezentačných výberov, patrí k stálym členom mládežníckych reprezentačných výberov.

 

Medzi najúspešnejšie kolektívy mestskej časti Karlova Ves sa zaradili hráči družstva MBK Karlovky v kategórií U-15.

Na Majstrovstvách Slovenska kategórie U-15, kde sa z celkového počtu 28 družstiev na finálový turnaj prebojuje najlepších 8 družstiev. Družstvo MBK Karlovky obsadilo 7. miesto!!!