Od 12.01.2022 nám bolo umožnené opäť trénovať...
13. januára 2022

Na základe rozhodnutia nám od stredy 12.01.2022 bolo umožnené trénovať. Deti do 18 rokov môžu trénovať v režime OTP /testovanie postačuje negatívny samotest. Hráči nad 18 rokov môžu trénovať v režime OP.