PARTER 2022 - projekt na výmenu basketbalových košov...
21. apríla 2022

Náš basketbalový klub MBK Karlovka sa snaží  okrem výchovy mládeže aj o zveľadenie priestorov v ktorých klub pôsobí. Naposledy sa na ZŠ Dubčeka, na Majerníkovej ulici  podarilo v spolupráci s mestskou časťou Karlova Ves zrekonštruovať vonkajšie basketbalové ihrisko.  Na ihrisku sa vymenili koše, dnes tam sú úplne nové výškovo nastaviteľné konštrukcie,  opravený asfaltový povrch ihriska....

MBK Karlovka v projekte PARTER 2022 podala žiadosť na výmenu  konštrukcií a basketbalových dosiek v telocvični na ZŠ Karloveská ul. č. 62.  Uvedený projekt podporila aj riaditeľka školy pani Horníková:

"Telocvičňa bola postavená v roku 1969, pravidelne sa vykonávajú revízie, no nastal čas komplexnej obnovy basketbalových košov. Táto výmena prispeje k modernizácií, no hlavne k bezpečnosti priestoru v telocvični.“

       Týmto hráčov, rodičov a priaznivcov klubu MBK Karlovka prosíme o hlasovanie za náš projekt:

                                                 "projekt na výmenu basketbalových košov"

Pripájame priamy link na stránku mestskej časti Karlovej Vsi, kde môžete zahlasovať za náš projekt /hlasovanie končí dňa 25.04.2022/:

                                                     https://parter.hlasobcanov.sk/

                                                             Za každý hlas ĎAKUJEME!!!