Peter Ivanovič: Centrum v Petržalke má svoju tradíciu
21. marca 2015

Svoje Minibasket centrum má Karlovka aj na najväčšom bratislavskom sídlisku, v Petržalke. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac od Petra Ivanoviča, vedúceho tohto centra.

Tak ako vo väčšine ostatných centier, aj tu je hlavnou úlohou podľa Ivanoviča motivovať deti na prvom stupni základných škôl k aktívnemu športovaniu – v prvých dvoch ročníkov formou pohybových a loptových hier, od tretieho roka fungujú prípravy, úlohou je vytvorenie tímu, ktoré sa zapája do súťaží. V Petržalke funguje centrum od roku 2007. „Boli to dosť silné ročníky čo sa počtu chlapcov týka 1998, 1999, 2000, ktoré teraz v Karlovke hrajú za kadetov a starších žiakov a odvtedy tu vedieme na vybraných školách deti k basketbalu,“ spomína vedúci Minibasket centra Petržalka. Centrum sa budovalo postupne 5-6 sezón. Na úvod sme prebrali prípravky organizované Basketland n.f. na Gymn. Haanova v Petržalskom Ovsišti. Postupne ich šéftréner František Kubala spolu s trénermi ako Roman Dubovský, Patrik Polcer, Zuzana Kudelová, Monika Mikušová alebo Marek Ribanský rozšírili o ZŠ Pankúchova, ZŠ Nob. Námestie, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, Bulharská ZS Christa Boteva, až do dnešnej podoby.“

IMG-7246

Samé vytvorenie centra bolo jednoznačným cieľom klubu, keďže to chcelo mať 4 minibasketbalové centrá a práve to v Petržalke malo svoju tradíciu. Podľa Ivanoviča sú ciele projektu jednoznačné – mať na tréningu veľa športu chtivých detí, vzbudiť v nich záujem o basketbal tak, aby v budúcnosti doplnili rady hráčov MBK Karlovka. Tréningy priebehajú na štyroch školách – ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Pankúchova, ZŠ Dudova a Bulharská ZS Christa Boteva plus k nám chodia deti zo Školy Felix. Ako už bolo vyššie spomenuté, pracuje s deťmi prvého stupňa základných škôl a niekde sa k ním pripájajú aj piataci. Ako vedúci tohto centra prezradil, na začiatku je to o všeobecnej pohybovej príprave, z ktorej sa plynule prechádza k basketbalovým základom. Dobrou správou je aj odozva zo základných škôl, ktoré sú ochotné spolupracovať a participovať na športových podujatiach pre deti.

IMG-7282

Ako vidí Peťo ďalšie smerovanie projektu? Vízia do blízkej budúcnosti je sa rozšíriť ešte o jednu školu a motivovať jednak deti, ale aj mladých trénerov na basketbal, tak aby sme mali v Petržalke stabilné minibasketbalové družstvo hrajúce v oblastnej alebo inej súťaži.“ Skúsený tréner tiež dodáva, že situácia s minibasketbalom sa na Slovensku pomaly zlepšuje, vidí to hlavne na množstve tímov prihlásených do oblastných súťaží, jedným dychom však pripomína, že to nie len o kvantite, ale aj o kvalite trénovania, deťom sa je totiž potrebné pravidelne venovať, viesť ich, vštepovať im dobré herné návyky, učiť ich fair play, vzbudiť v nich súťaživosť a v neposlednom rade chuť zlepšovať sa. Ivanovič hovorí, že deti v jeho centre netreba veľmi motivovať, sami totiž radi športujú a na každom tréningu to pri akejkoľvek hre dokazujú, radi súťažia, každý chce byť najlepší. Horšie sú podľa trénera momenty, keď sa prehráva: „Nekladiem víťazstvo ako vrchol motivácie, ale snažím sa im ukázať ako sa zlepšujú v daných činnostiach a na základe toho ich motivovať v ďalšej činnosti.“

F94B0955

Na záver sme Peťovi položili tradičnú otázku, prečo by mal rodič zaradiť svoje dieťa práve na basketbal? „Basketbal je obľúbenou kolektívnou hrou. Učí deti kolektívnemu duchu, vedie ich podriadiť svoje záujmy v prospech kolektívu. Spája detí z rôznych „kútov“ na rôznych turnajoch, je nenáročný na počasie, dá sa hrať vnútri i vonku. Je menej náročný na financie ako niektoré iné športy a z osobnej skúsenosti viem povedať, že je ideálnym športom na cestovanie a spoznávanie ľudí a krajín. Takže stačí zobrať basketbalovú loptu vybehnúť von na ihrisko alebo najlepšie prihlásiť sa do Karlovky na basketbal (úsmev).“

Autor: Michal Duchovič/mbkkarlovka.sk