Hýbeme svetom, Hýbeme Bratislavou 2014/2015

HS 2014 zima

HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU  2014  zimná edícia NÁS ZNOVA KRÁSNE ROZHÝBALA ♥

Do pohybu sme dostali detí základných škôl, ktoré navštevujú krúžok pohybové a loptové hry, pani učiteľky, pani vychovávateľky, našich MBK Karlovka hráčov, MBK Karlovka trénerov a ako asistentov aj študentov FTVŠ.

Podujatie Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou 2014 bolo už v poradí tretím kolom, ktoré náš klub organizoval. Počas roka fungujeme na 14 školách v rámci krúžkov pohybové a loptové hry. S deťmi sa stretávame jeden krát do týždňa, rozvíjame ich pohybové schopnosti a zručnosti a vytvárame pozitívny vzťah k športu. Podujatie hýbeme svetom je príjemné športové osvieženie pre našich najmenších. Takouto akciou sa deti z jednotlivých krúžkov stretnú pod jednou strechou a zasúťažia si. Tento krát prišiel podujatie otvoriť Damián Exner, riaditeľ projektu ´Zober loptu a nie drogy´, podporil nás krásnymi cenami pre každého zúčastneného. Špeciálni hostia z Ministerstva zdravotníctva taktiež prišli povzbudiť našich malých športovcov. Podujatie bolo podporené aj mestom Bratislava. Našim sponzorom ďakujeme.

Úvodné rozohriatie sa viedlo v duchu štafetových disciplín. Pozvanie prijalo 11 škôl z Bratislavy a jeden hosť základná škola Na Bielenisku z Pezinka. Každé družstvo malo na podujatí svojho trénera a kapitána družstva, ktorí sa im celý čas aktívne venovali a pomáhali zdolávať jednotlivé športové úlohy. Veľký úspech mala „opičia dráha“ a „skupinový skok“, kde hráči navzájom participovali. Mikuláša sme vítali pomocou mandarínkovej reťaze, ktorú družstvo spoločne vytvorilo. Vzájomnými zápasmi medzi družstvami sa rozhodlo o konečnom poradí družstiev.

Konečné poradie:

1. miesto : ZŠ – Tilgnerova

2. miesto : ZŠ – Pri kríži

3. miesto : ZŠ – Na Bielenisku

Úspešné podujatie zhodnotila koordinátorka ´Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou´ 2014 Denisa Zambová: "Umiestnené máme tri školy, ale posledný neskončil nikto, všetci sú víťazmi. Vyhrali pozitívne zážitky, nové športové skúsenosti, veľa úsmevov a nových kamarátov. Takéto akcie rozhýbu nielen deti, ale aj dospelých. Som veľmi rada, že podujatie si už našlo svoje miesto a učitelia s deťmi sa radi opakovane vracajú a zúčastňujú na akcii. Našim hlavným cieľom je vytvoriť pozitívne športové zážitky u detí. Sme radi, že si akcia našla svoje miesto, pretože športových akcií pre 1. stupeň základných škôl je málo. Deti tak majú možnosť reprezentovať školu.“

Trénermi družstiev boli aj hráči účastníka mužskej SBL VŠEMvs Karlovka Bratislava Michal Kožár, Viktor Dědeček, Vlado Michálek. Počas pár hodín si vymenili rolu hráčov za trénerov, ale zvládli to úžasne. Taktiež nechýbal asistent trénera Karlovky Peter Ivanovič a manažér družstva František Kubala.  „Celý program je časovo a objemovo veľmi náročný," doplnila Denisa Zambová a pokračovala:  "Veľká vďaka patrí trénerom a hráčom Karlovky, ako aj študentom FTVŠ, ktorí sa deťom celý čas s úsmevom a trpezlivosťou venovali. Bez nich by to nešlo. Vážim si ich záujem, zanietenie a zároveň sa teším na ďalšie pokračovanie. Máme záujem rozšíriť počet škôl, prípadne spraviť viac kôl v rámci Bratislavy.“

Generálny manažér Karlovky František Kubala potvrdil, že séria podujatí bude pokračovať. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo na podujatie "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" pritiahnuť až 12 škôl a to zo všetkých minibasketbalových centier, ktoré sa v našom klube snažíme budovať formou krúžkov loptových a pohybových hier. Verím, že všetky deti, hráči, tréneri, pedagógovia i hostia z projektu "Zober loptu a nie drogy", ako aj z Ministerstva zdravotníctva SR sa u nás cítili fajn a okrem cien si odnášajú aj kopec športových zážitkov. Mám pocit, že oba projekty pre najmenšie školopovinné deti sa hýbu tým správnym smerom a teším sa na ďalšie aktivity pod značkou "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" a "MiniBasket liga", ktoré v MBK Karlovka plánujeme organizovať v roku 2015.

Školy, ktoré participovali na "Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou" 2014:

ZŠ – A. Dubčeka
ZŠ – Karloveská
ZŠ – Tilgnerova
ZŠ – Felix
ZŠ - Pri Kríži
ZŠ – Hargašova
ZŠ - Malokarpat. Nám.
ZŠ - Nobelovo Nám.
ZŠ – Kat. Brúderovej
ZŠ – Na Bielenisku (Pezinok)

Tešíme sa na ďalšie podujatia a veríme, že sa pridajú ďalšie školy.

Podujatie podporili:

logo karlovka VSEMVS_2P_round lopta logoBA_1 colour_centr_neg

Fotogaléria z Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou 3.12.2014


na hlavičku

HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU   Dňa 03.12. 2014 na ZŠ - Majerníkovej 62, Dlhé Diely o 9:00 hodine.

Ďalšie kolo úspešného podujatia Hýbeme Svetom má pokračovanie na veľkom podujatí 3.12.2014 pod názvom HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU 2014. Podujatie organizujeme za podpory projektu Zober loptu a nie drogy a podpory mesta Bratislava v rámci grantového programu na podporu voľnočasových aktivít.

Na podujatie je pozvaných 13 škôl z Bratislavy a jeden hosť z Pezinka. Veríme, že účasť nám potvrdí 14 škol. Uvádzame pozvané školy, kde pôsobíme v rámci krúžku pohybových a loptových hier.

ZŠ - Pri Kríži
ZŠ - Karloveská
ZŠ - Tilgnerova
ZŠ - Veternicova
ZŠ - Majerníkova
ZŠ - Felix (prípravka Dudova)
ZŠ - Bukovčana
ZŠ - Hargašova
ZŠ - Malokarpat. Nám.
ZŠ - Nobelovo Nám.
ZŠ - Pankúchova
ZŠ- Súkromná Bulharská
ZŠ- Kataríny Brúderovej

Podujatie je určené pre
deti: 10 detí 1. - 3. ročníka, prvý stupeň. Prednostne tí, ktorí sú aktívnymi účastníkmi Pohybových a loptových hier počas týždňa.  Doplnené o deti, ktoré majú pozitívny prístup k športu a záujem reprezentovať svoju školu.
pedagóg: pôsobiaci na prvom stupni, ktorý ma pozitívny prístup  k športu a záujem zúčastniť sa našej akcie.

Účasťou na našom projekte Vaša škola získa:
basketbalové lopty pre potreby telesnej výchovy
žiaci - členovia družstva, tričká s potlačou a ocenenia za účasti, umiestnenie
športové zážitky a skúsenosti

Program

8:00 - 9:30 Dovoz, príchod detí nami objednaným autobusom- prípadne individuálne
9:30 – 9:40 Otvorenie podujatia, predstavenie participujúcich škôl
9:40 -11:40 SÚŤAŽE A HRY-          Rozcvičenie-          Štafetové súťaže-          Súťaže na stanovištiach-          Súťaž o najmenšiu a najväčšiu tenisku-          Minibasktbal
11:40-12:00 Vyhodnotenie, spoločné fotenie, občerstvenie
12:00-12:30 Odchod, odvoz detí nami objednaným autobusom

 

Povinná výbava pre deti na podujatie: tričko, tepláky, krátke športové nohavice,  tenisky do telocvične, fľaša s vodou, bojovný duch na súťaženie.

 Povinná výbava pre pedagóga na podujatie: tenisky do telocvične, dobrá nálada.

O doprave informácie u svojho trénera, alebo na denisa.zambova@mbkkarlovka.sk

Podujatie je podporované:

logo karlovka VSEMVS_2P_round logoBA_1 colour_centr_neg lopta

Na stiahnutie:  

Pozývací list POHYBOVÉ A LOPTOVÉ HRY 3_12_2014 a registračný formulár 


foto

Našim cieľom je, aby sa žiaci športom zabavili a získali len pozitívne športové skúsenosti. Basketblaový klub MBK Karlovka sa snaží pritiahnuť k športu a k basketbalu  čo najväčší počet mladých nadšencov. S najmenšími sme v kontakte  prostredníctvom  krúžku pohybové a loptové hry a minibasketbalu na 14 školách v Bratislave.

Súčasťou projektu HÝBEME SVETOM HÝBEME BRATISLAVOU  sú tento krát aj malé podujatia organizované na jednotlivých školách. Počas podujatí žiaci súťažili medzi jednotlivými triedami. Vytvorené stanovištia a aktivity boli zamerané na rozvoj pohybových schopností,súťaživosť a tímový duch. Žiakom zároveň približujeme atmosféru na krúžkoch, ktoré máme na jednotlivých školách. Navštívili sme 9 základných škôl v bratislavských častiach.

Do projektu sme zapojili:
ZŠ - Karloveská
ZŠ - Tilgnerova
ZŠ - A. Dubčeka
ZŠ - 1. Bukovčana
ZŠ - Malokarpatské námestie
ZŠ - Pri kríži
ZŠ - Nobelovo námestie
ZŠ - Kataríny Brúderovej
ZŠ . Ján Pavol II.

Vyvrcholením celého projektu HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU bude finálové podujatie, kde sa stretnú žiaci z jednotlivých škôl na jednom mieste a navzájom si zmerajú sily. Podujatie nás čaká už v DECEMBRI. Pozvané školy dostanú informačný materiál o finálovom podujatí na konci novembra.

logoBA_1 colour_centr_neg Na realizáciu a propagáciu projektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta (grant PPP a voľný čas).

Prinášame fotogalériu z podujatí na jednotlivých školách HÝBEME SVETOM, HÝBEME BRATISLAVOU 2014.