Hýbeme svetom Máj 2014

logo hs na hlavičku

HÝBEME SVETOM „2“

MBK Karlovka Bratislava sa snaží pritiahnuť k basketbalu čo najväčší počet mladých nadšencov. S najmenšími basketbalistami sú tréneri v kontakte prostredníctvom krúžku „Pohybové a loptové hry“, spolu na trinástich školách v Bratislave. Cieľom pohybových a loptových hier je rozvíjať pohybové schopnosti detí a zlepšovať ich pohybové zručnosti.

Prvé podujatie malo veľký úspech a pozitívnu reakciu u detí a učiteľov, preto sme sa rozhodli zrealizovať ďalšie, v poradí druhé podujatie Hýbeme svetom. Participácia vedenia škôl, kde pôsobíme v rámci pohybových a loptových hier,  nám znova umožnila zrealizovať pre našich najmenších (ročník 1-4 základných škôl) športové podujatie plné zábavy.

Našim cieľom je osloviť prostredníctvom projektu „Hýbeme svetom“ najmladšie deti na základných školách, pretože pre túto vekovú kategóriu je málo organizovaných súťažných podujatí. Myslíme si, že práve v tejto vekovej kategórii je vhodné deťom ukázať šport a pozitívne ich ovplyvniť. Cieľom je vytvoriť v nich pozitívny vzťah k športu a súťažiam.

F94B1715

Na  ZŠ A. Dubčeka sa v stredu 14.5.2014 stretlo osemdesiat detí, ich pedagógovia, tréneri a hráči. Podujatia sa zúčastnilo 8 základných škôl v Bratislave a to ZŠ A. Dubčeka, ZŠ Karloveská, ZŠ Tilgnerova, ZŠ Hargašova, ZŠ Malokarpatské Nám., ZŠ Nobelovo Nám., ZŠ Pankúchova a ZŠ Kataríny Brúderovej. Celé podujatie bolo rozdelené do troch častí. Spoločné štafety jednotlivých škôl, súťaže na stanovištiach a zápasy v prihrávanej.  Družstvá postupne zbierali body, ktoré boli priebežne zapisované na výsledkovú tabuľu. Do poslednej chvíle boli všetci v napätí, ktoré školy sa umiestnia na popredných prvých troch miestach. Víťazmi sa stala ZŠ Pankúchova, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Karloveská a na treťom mieste sa umiestnil nováčik - ZŠ Kataríny Brúderovej. Podujatie nemalo svojich porazených, pretože každý zo zúčastnených vyhral dobrú náladu a radosť z pohybu.

„V poradí druhá akcia Hýbeme svetom mala rovnaký úspech ako tá prvá. Cielene organizované športové akcie medzi školami pre deti prvého až tretieho ročníka sú zriedkavé. Decká sa s reprezentáciou školy v rámci športových podujatí stretávajú až na druhom stupni základných škôl. Našim cieľom je osloviť hlavne prvý stupeň základných škôl a ukázať žiakom možnosť súťažiť, reprezentovať školu, športovať a zabávať sa s nami  v rámci projektu „Hýbeme svetom“. Veríme, že si naša akcia získava priaznivcov medzi žiakmi, ale aj pedagógmi a vedením  základných škôl. Chceme tým propagovať šport a jeho významné postavenie v živote našich najmladších. Za pomoc pri organizácii ďakujeme našim partnerom. Tešíme sa na pokračovanie akcie Hýbeme svetom. Veríme, že sa k nám pridajú aj ďalšie školy,“ zhodnotila podujatie organizátorka projektu a trénerka v klube MBK Karlovka Bratislava Denisa Zambová.