Karloveské hody 2015

Karloveské hody 2015 boli atraktívnym miestom pre všetkých obyvateľov Karlovky  aj vďaka našej účasti klubu Karlovka.

hody

V nedeľné dopoludnie ako súčasť programu Karloveských hodov Karlovka odštartovala  Streetbalové podujatie 3x3. Súťažili sme v mix družstvách a každý okoloidúci sa mohol stať aktívnym účastníkom. Zdarma registrácia prebiehala priamo na mieste. Jednotlivé družstvá odohrali zápasy systémom každý s každým. Víťazmi sa stalo družstvo Prime Time.  Okrem streetbalu sme súťažili aj v streľbe. V súťaži streleckých piškôrok nerozhoduje o víťazovi presná strelecká ruka, ale aj  umenie hrať hru "piškôrky".  Pre najmenších sme mali pripravenú  zónu minibasketbalu, kde si aj najmenší prišli na svoje.

V príjemnom prostredí Líščieho údolia nás prišli svojou účasťou podporiť tréneri a aj vedenie Karlovky. Taktiež nechýbali hráči tímu SBL Ligy Marek Doležaj a Juraj Krajčír.  Na Karloveských hodoch venovala Karlovka aj ceny do tomboly. Z radov Karloveščanov tak žrebovaním získali 6 obyvatelia permanentky na  celú sezónu na domáce zápasy, ktoré hráme vždy v stredy o 18:30 v hale Prof. Rovného na FTVŠ UK, Lafranconi.

Aj touto cestou chceme poďakovať Karlovej Vsi, že sme boli aktívnymi účastníkmi Karloveských hodov a boli sme súčasťou programu.  Tešíme sa ďalšiu akciu.


MBK Karlovka bude súčasťou Karloveských hodov aj tento rok. Tešíme sa na Vás Karlovešťania.

hody

Deň: 27.10.2015  v Nedeľu
Čas:  9:00 - 14:00
Miesto: Líščie údolie  (pod pódiom)

Registrácia družstiev od 9:00 do 9:20 priamo na mieste.
Kategórie: rôzne vekové kategórie (3+1). Bez rozdielu veku, rodičia deti, družstvá mládeže.
Sprievodné aktivity:
Mini basketbalový kôš a basketbalová dráha pre najmenších.
Autogramiáda  našich hráčov Mužov.
Súťaže o ceny MBK Karlovka a permanentky MBK Karlovka.
Harmonogram:
9:00 - 9:20 registrácia
9:30 - 13:00 streebalové zápasy
9:30 - 13:00 minibasketbalový kôš a basketbalová dráha 
13:30  0 vyhodnotenie STREETBALU 

Viac info na mbkkarlovka@mbkbkarlovka.sk

Program Karloveských hodov