MINIBAKET LIGA 2015 FINÁLE

Finálové kolo MINIBASKET LIGY  roku 2015 podporované klubom MBK  Karlovka, GABBO Seneca a Bratislavským Basketbalovým Združením bolo naplánované 23.5.2015  na Slnečných jazerách v Senci. Počasie nás však zahnalo do telocvične na základnú školu  Mlynskú v Senci. Aj napriek dažďu zdatní športovci prišli a my sme odohrali napínavé zápasy  s našimi najmenšími hráčmi.

Finálového kola  MINIBASKET LIGY  sa zúčastnili 3 družstvá:
MBK KARLOVKA  BRATISLAVA
PEZINOK
BK INTER BRATISLAVA

finale

Družstvá súťažili systémom každý s každým. . Každý zápas trval 45 minút, počas ktorého sa striedali 4 minútové úseky hry. Takto sme odohrali v jednom zápase 11 štvrtín. Súčasťou basketbalového popoludnia bola aj driblingová súťaž, ktorej cieľom je vyzbierať čo najviac cukríkov pre svoje družstvo. O poradí rozhodlo skóre všetkých započítaných úsekov hry jednotlivých zápasov.

Umiestnienie:
1. miesto  BK INTER BRATISLAVA
2. miesto  MBK KARLOVKA BRATISLAVA
3.miesto PEZINOK

deti

Za celoročnú podporu pri organizovaná a účasti na MINIBASKET LIGE ďakujeme rodičom, trénerom a v neposlednom rade našich hráčov, ktorí sa zlepšovali od zápasu  k zápasu a predviedli majstrovské kúsky. Finálovým kolo Minibasket ligy sme sa tak rozlúčili s ďalším ročníkom, počas ktorého proti sebe odohrali zápasy hlavne naše centrá v Karlovke a to Dúbravka, Karlovka Petržalka, Vajnoy - Rača - Senec.

IMG_5192 (2)

Koordinátor MINIBASKET LIGY  Denisa Zambova: "Snažili sme sa odštartovať projekt Minibasket ligy tento rok čo najaktívnejšie, čo sa nám aj podarilo. Počas celého roka sa nám podariki zorganizovať 5 kôl. Každé kolo bolo organizované so zámerom dotiahnuť na jedno miesto čo najväčší počet minibasket hráčom MBK Karlovka. Taktiež sme pozývali hostí ako Komárno, Inter, Senec, Pezinok. Naše finálové kolo nevyšlo podľa predstáv, keďže sme mali nachystaný program na otvorených ihriskách pod holým nebom ,ale napriek počasiu sme si nenechali akciu pokaziť. Finále sa skončilo udeľovaním medailí. Verím, že sa na jednotlivých kolách Minibasket ligy budeme stretávať aj budúci rok. Za ceny na Finále chceme poďakovať BBZ a GABBO Senec.  Teším sa na ďalší rok a deckám prajem počas leta veľa slnečných dní strávených pri basketbale." 

Výsledná tabuľka všetkých kôl:

Centrum 1. kolo/ Body 2. kolo/ Body 3. kolo/ body 4.kolo/ body 5. kolo/body  Spolu 
Vajnory - Senec 8 0 8 7 13
Dúbravka 8 7 8 8 8 39
Petržalka 7 5 8 7 8 35
Karlovka 6 6 8 7 8 35
Komárno 8 8
Pezinok 8 8


minibasket_liga_logo_blue

FINÁLOVÉ kolo MINIBASKET  LIGY roku 2014/2015 sa uskutoční na otvorených ihriskách v Senci. Klub MBK Karlovka v spolupráci  s GABBO Senec a BBZ ukončí minibasket ligu hrou pod holým nebom aj s pozvanými hosťami.


DÁTUM:  23.5.2015 SOBOTA
MIESTO:  SLNEČNÉ JAZERÁ SENEC (piate jazero)  48°13'17.7"N 17°25'42.3"E
ČAS:  12:00- 15:30 HODDružstvá: 
1. KARLOVKA -tréner Kubala, tréner Helmecy
2. DÚBRAVKA - trénerka Zambová
3. PETRŽALKA - tréner Ivanovič / Ribánsky
4. VAJNORY-RAČA- SENEC - trénerka Rebrošová /Bratina
5. a hostia ( KOMÁRNO, PEZINOK, INTER, GALANTA)

 

mini

Harmonogram podujatia:

11:30  - príchod otvorené ihriská

12:00 - 13:45 zápasy v skupine

13:45 - 14:00  súťaž

14:00 - 15:45 zápasy o umiestnenie

15:45 - 16:00 vyhodnotenie

Rozpis zápasov:

Čas Ihrisko 1 Ihrisko 2
12:00 (A1-A2)  Dúbravka :  Karlovka (B1-B2)  Vajnory- Senec : Inter
12:35 (A3-A4)  Pezinok : Petržalka (B3-B4) Komárno :  Galanta
13:10 (WA1A2 - WA3A4) (WA1A2 - WA3A4)
13:45 (LA1A2 - LA3A4) (LA1A2 - LA3A4)
14:20 Súťaž
14:30 (3A-3B) (4A-4B)
15:05 (1A-1B) (2A-2B)

Vysvetlivky: W- winer (víťaz),  L- loser (porazený).
Systém súťaženia: Dve skupiny, na základe umiestnenia v skupine sa hrá o umiestnenie. Zápas trvá 35 minút. Hrá sa 3x3 (4X4)  na polovici ihriska. Výška koša 260 cm, lopta číslo 5. Jedna štvrtina má 3 minúty hrubý čas. Počet štvrtín je 8 až 10. Tréner vytvára 3 (4) ice, hráči majú rovnaký hrací čas. Striedanie štvoríc je na dohode medzi trénermi. Tréner má 1 oddychový čas na celý zápasy.

Doniesť so sebou: športové oblečenie, fľašu na pitie, desiatu loptu (ak máš doma vlastnú), veľa energie.

Viac informácií na: www.mbkkarlovka.sk Kontakt tréneri:   Karlovka - Kubala /0918 863 587/,  Helmecy / 0918 738 207/,  Dúbravka - Zambová /0903 740126/,Petržalka – Ivanovič, Vajnory-Rača-Senec  Rebrošová / 0948948144/.
V prípade zlého počasia kontaktujte  svojho trénera, alebo  koordinátora /Zambová 0903 740126/ o náhradnej alternatíve  odohrania zápasov. TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Info na stiahnutie: MINIBASKET LIGA finále 23.5.2015 Senec


Akciu podporujú:
MBK Karlovka Bratislava
GABBO Senec
Baratislavské Basketbalové Združenie