Pozvánka na členskú schôdzu MBK Karlovka
16. júna 2017

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MBK Karlovka Bratislava, ktorá sa uskutoční dňa 20.6.2017 o 17,30 v priestoroch Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMVS), Furdekova 16, 851 04 Bratislava – Petržalka

Program výročnej členskej schôdze:

1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a hospodárení klubu v sezóne 2016/2017
3. Plán činnosti a rozpočet klubu na sezónu 2017/2018
4. Schválenie členských príspevkov, platových tabuliek trénerov a členov Rady rodičov
5. Diskusia
6. Záver

STE VÍTANÍ !!!

LOGO MBKK

pozvánka ČS 2017