Pozvánka na vzdelávací program kvalifikácie trénera
06. septembra 2015

Vážení priatelia basketbalu,

v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave v spolupráci s SBA, plánujeme otvoriť :

- v 2. polovici októbra 2015 - začiatkom novembra 2015 vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa so špecializáciou basketbal.

V prípade Vášho záujmu Vás žiadame o potvrdenie do termínu 18.09.2015 na adresu: akademia@fsport.uniba.sk

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené dostatočným počtom záväzne prihlásených uchádzačov.

Predpokladaná výška poplatku je cca 350€.

Podmienkou  prijatia na III.stupeň  je predloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia, predloženie osvedčenia II.stupňa  a uhradenie poplatku.

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené dostatočným počtom záväzne prihlásených uchádzačov.

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2811

Po potvrdení záujmu bude uchádzačom zaslaná záväzná prihláška.

Marta Dybová, Fakulta Telesnej výchovy a Športu