Pozývame vás na členskú schôdzu!!!
11. júna 2024

Pozývame vás na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11.06.2024 o 17:00 hod. v priestoroch VŠEM, Furdekova ulica číslo 16, Bratislava.

Program členskej schôdze:

1, Zahájenie

2, Správa o činnosti klubu v sezóne 2023/2024

3, Správa o hospodárení v klube v sezóne 2023/2024

4, Návrh výšky členského, tímového poplatku na sezónu 2024/2025

5, Plán činnosti klubu na sezónu 2024/2025

6, Diskusia

7, Schvaľovanie

8. Záver

Tešíme sa na vás!