Pozývame vás na členskú schôdzu klubu MBK Karlovky!!!
07. júna 2022

Dovoľujeme si vás pozvať na členskú schôdzu klubu MBK Karlovky, ktorá sa uskutoční dnes  07.06.2022 o 17:00 hod. v priestoroch VŠEM. /Furdeková 16, Bratislava/

Program:

1, Zahájenie

2, Správa o činnosti klubu v sezóne 2021/2022

3, Správa o hospodárení v klube v sezóne 2021/2022

4, Návrh výšky členského, tímového poplatku na sezónu 2022/2023

5, Plán činnosti klubu na sezónu 2022/2023

6, Príhovor predsedu klubu MBK Karlovka pána Ing. Cibáka

7, Diskusia

8, Schvaľovanie

9, Záver

Tešíme sa na vašu účasť!!!