Pozývame vás na členskú schôdzu MBK Karlovky!!!
12. júna 2023

Dňa 13.06.2023 - v utorok od 17:00 hod. uskutoční  v priestoroch VŠEM / Furdeková 16, Bratislava/ členská schôdza.

Program členskej schôdze:

1, Zahájenie

2, Správa o činnosti klubu v sezóne 2022/2023

3, Správa o hospodárení v klube v sezóne 2022/2023

4, Návrh výšky členského, tímového poplatku na sezónu 2023/2024

5, Plán činnosti klubu na sezónu 2023/2024

6, Diskusia

7, Schvaľovanie

8, Záver

Tešíme sa na vás!!!