Prípravky v školskom roku 22/23
07. septembra 2022

Klub MBK Karlovka,  aj tento školský rok otvára prípravky - loptové hry pre tých najmenších. Tréningy sú vedené skúsenými trénermi, absolventmi FTVŠ.  Prípravky - loptové hry otvárame na základných školách:

ZŠ Dubčeka - utorok od 15:30 do 17:00

ZŠ Karloveská - stredy od 16:00 do 17:15

ZŠ Veternicová - štvrtky od 16:00 do 17:30

ZŠ pri Kríži - uvedenú školu sme oslovili, čakáme na ich  vyjadrenie

ZŠ Tilgnerova - po oznámení presného termínu zverejníme deň/čas

Pre ďalšie informácie kontaktujte koordinátora prípraviek trénera Ivanoviča na čísle: 0903/670 088.