Prípravka ZŠ Assisi, Karloveská ul.

Čas: STREDA 15:00 - 16:00

KOORDINÁTOR:
Martin Hrebičík
Telefón:
0904 029 455
Email:
pripravka@mbkkarlovka.sk