Projekt Baby Basketbal v Karlovke, stovka prváčikov spoznala basketbal
09. mája 2016

Apríl priniesol do Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi projekt Slovenskej basketbalovej asociácie Baby basketbal. Akcie sa zúčastnila až pätica prvých tried a pre mnoho prváčikov to bol ich prvý aktívny kontakt s basketbalom. "Ako prvú školu sme navštívili 'Tilgnerku', kde sa vďaka tomuto projektu SBA dozvedelo viac ako sto prváčikov o základoch basketbalu," približuje šéftréner klubu František Kubala s tým, že tento projekt zavítal počas svojej dvojročnej histórie prvýkrát do jednej z liahní Karlovky.

Baby Basketbal je projektom Slovenskej basketbalovej asociácie, ktorý oslovuje dievčatá i chlapcov v predškolských zariadeniach, ale aj prvákov na základných školách po celom Slovensku. "Chceli by sme získať čo možno najviac materských škôl, aby sme mohli formovať vzťah detí k basketbalu už v predškolskom veku," hovorí Richard Kamenský, ústredný tréner mládeže SBA, ktorý sa deťom aj prehovára. Podľa jeho slov je základom projektu teoretická i praktická časť, kedy za pomoci hier a cvičení sa deti oboznámia so základmi basketbalu.

Za pomoci malých basketbalových košov, lôpt, prekážok, či kuželov, si deti môžu zašportovať  a mnohé si prvýkrát okúsiť svoje basketbalové zručnosti. Projekt Baby Basketbal má vlastnú facebookovú stránku a nájdete na nej fotky nielen z Karlovky, ale aj z ďalších miest ako sú Košice, Spišská Nová Ves, Poprad, Svit, Senec, Stará Turá, a mnohé ďalšie. "Sme veľmi radi, že sa tento projekt dostal aj ku nám. V nasledujúcich mesiacoch sa chystáme navštíviť aj ďalšie školy v Karlovej Vsi," uzatvára F. Kubala.